Erozyon Nedir? Erozyonu Arttıran Faktörler ve Önleme Yolları Nelerdir?

0
Advertisement

Erozyon nedir, nasıl oluşur? Erozyonu artıran faktörler nelerdir? Erozyonu önleme yolları nelerdir, hakkında bilgi.

erozyon

EROZYON

Dış kuvvetlerin etkisiyle, toprağın üst kısmının aşındırılıp süpürülmesi olayıdır. Kurak ve bitki örtüsünden yoksun olan yerlerde hem rüzgâr, hem de akarsu aşındırması fazladır. Bu nedenle bu alanlarda erozyonun şiddeti fazladır. Erozyonun etkisiyle verimli tarım alanları daralır, çölleşme hızlanır, barajlar toprakla dolarak kullanılamaz hale gelebilir, sel ve taşkınlar artar.

Erozyonu Artıran Faktörler:

 • Bitki örtüsünden yoksunluk
 • Eğimin fazla olması
 • Arazinin yanlış kullanımı
 • Tarlaların eğim yönünde sürülmesi
 • Çok eğimli yamaçların tarıma açılması
 • Mera ve ormanların tarlaya dönüştürülmesi
 • Meralarda aşırı otlatma yapılması
 • Toprağın aşırı işlenmesi
 • Toprağın nadasa bırakılması
 • Anızların yakılması
 • Seller ve yangınlar
 • Yağışların düzensizliği ve sağanak yağışlar
 • Toprağın gevşek, taneli olması ve rüzgarlar
erozyon

Erozyon

Erozyonu Önleme Yolları

 1. Ağaçlandırma yapmak
 2. Çok eğimli yamaçlara taraça (seki = teras) yapmak
 3. Tarlaları eğim yönüne dik olarak sürmek
 4. Mera ve ormanları tahribattan korumak ve ıslah etmek
 5. Tarlaları nadasa bırakmak yerine nöbetleşe ekim yapmak
 6. Anızları yakmamak
 7. Erozyon ve zararları konusunda halkı bilinçlendirmek

Türkiye’nin birçok yeri fiziki şartlar ve insanların yanlış uygulamaları nedenleriyle şiddetli bir şekilde erozyona uğramaktadır. Türkiye çok engebeli ve eğimi fazla olan bir ülkedir. Karadeniz kıyıları ile Erzurum – Kars Bölümü haricinde kalan bölgeler yılın uzun bir döneminde kuraklık yaşar. Yağışlar genellikle sağanak şeklinde düşer. Doğal bitki örtüsü Karadeniz kıyıları hariç gür değildir. Hatta iç bölgeler bazı korunaklı alanlar dışında tamamen çıplaktır.

erozyon

Kaynak: pixabay.com

Bu fiziki faktörlere ilave olarak yüzyıllardır devam eden arazinin bilinçsiz kullanımı ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi erozyonun şiddetini artırmaktadır. Yukarıda sözü edilen nedenlere bağlı olarak İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu ayrıca kıyı bölgelerimizin iç kesimlerinde erozyon şiddetli bir şekilde yaşanır. Rüzgar erozyonu ise en çok iç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olur.

Erozyon Nedir? – Sözlük Anlamı

Erozyon : 1. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl
2. Değer veya saygınlık kaybetme

erozyona uğramak : 1. aşınmak
2. değer veya saygınlık kaybetmek

Advertisement

rüzgâr erozyonu : Aşırı rüzgâr esen yerlerde yüzey toprağının kaybı


Leave A Reply