Eski İmaret Cami Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Eski İmaret Cami (Pantepoptes İsa Kilisesi) nerededir? Eski İmaret Cami tarihçesi, mimari özellikleri, hakkında bilgi.

Eski İmaret Cami (Pantepoptes İsa Kilisesi)

Pantepoptes İsa (her şeyi gören İsa) Kilisesi Pantokrator Manastırı, İmparator Aleksios Komnenos’un annesi Anna Dallasena tarafından 11. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. İmparatoriçe ölünce bu yapının içine gömülmüştür.

Yapının planı kapalı Yunan haçı planının bir versiyonudur. Doğusunda dışarı taşkın üç apsis, batısında üçer bölümün oluşan iç ve dış narteks vardır. Haç kollarının birleştiği orta bölüm kubbe ile haç kolları ise tonoz ile örtülmüştür.

Kilisenin duvarları tuğla ve taşın kullanılmasıyla almaşık teknikte örülmüştür. Kubbe ve üzerine oturan kasnak tuğla kör nişlerle hareketlenmiştir. Yapının cephesi tuğladan yapılmış güllü madalyonlarla bezenmiştir.

İstanbul’un fethinden sonra kilise, camiye çevrilmiştir. Cami bir süre Fatih Cami’nin imareti olarak kullanılmış, bu yüzden Eski İmaret Camii olarak anılmıştır. Caminin güneybatı köşesine bir minare dikilmiş ancak bu minare günümüze kadar gelememiştir.

Advertisement

Günümüzde yapı cami olarak ibadete açıktır.


Leave A Reply