Eski Mısır’da Din

0

Eski Mısır’da din ile ilgili kısa ve özet bilgi. Antik Mısırlıların dini inanışları ve tanrıları.


Eski Mısırlılar dini her şeyin üstünde tutarlardı. Çoktanrılı bir dinleri vardı. İlk tanrıları Gökyüzü idi. Onlara göre gökyüzü büyük bir kubbedeydi. İnek biçimindeki tanrıça Hathor burada otururdu. İneğin karnı binlerce yıldızla süslenmişti. Ayrıca burçlar da yıldızlar da tanrı olabiliyordu. Sahu dedikleri Orion burcu, Soprit dedikleri Sirius yıldızı korkunç tanrılardı. Sahu günde üç öğün tanrıları yerdi. Buna benzer bir başka canavar da zaman zaman Ay’ı yerse de, yapılan dualar sayesinde Ay kurtarılırdı.

Ay Mısırlılar’ın taptıkları tanrıların en eskisiydi. Yalnız Mısır tanrılarının en büyüğü Güneş’ti. Güneş’e bazan Büyük Tanrı Ra adıyla tapınılırdı. Bunlardan başka hayvan tanrıların da Mısırlılar’ın hayatında büyük bir yeri vardı. İnek, keçi, timsah, atmaca, çakal, yılan, kedi, köpek ve boğa bunların başında gelir. Bu tanrılardan bazılarının tapınaklarda sereserpe dolaşmasına ses çıkarmazlardı. Daha sonra tanrılar insan olarak düşünülünce bunların timsali olarak birer hayvan kulanıldı. Örnek olarak Amon’u kaz, Ra’yı da ya çekirge ya da boğa; Osiris’i ya boğa ya da koç, Hathor’u da atmaca temsil ederdi.

Cinsel yaratıcı kuvveti temsil eden boğa ile keçi Mısırlılar için hepsinden kutsal sayılırdı. Sonraları tanrılar insan halini aldı ya da daha çok insanlar tanrılaştırıldı.

Eski Mısır’da kısa bir dönemde olsa tek bir tanrıya da inanıldığı bir dönem bulunmaktadır. Ancak bu dönem sonradan gelen firavunlar tarafından hemen hemen yok edilmiştir.


Leave A Reply