Ethem Ruhi Balkan Kimdir?

0
Advertisement

Ethem Ruhi Balkan kimdir? Türk gazeteci, avukat ve siyaset adamı olan Ethem Ruhi Balkan hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler.

Ethem Ruhi Balkan (d. 1873, İstanbul -ö. 14 Temmuz 1949, İstanbul), Türk gazeteci ve siyaset adamı.

Fatih Askeri Rüştiyesi’ni ve Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi’ni bitirdi. Askeri Tıbbiye öğrencisiyken Jön Türklerle ilişki kurduğu ve siyasal hareketlere katıldığı için tutuklandı. Taşkışla Divan-ı Harb-i Orfisi’nde yargılandıktan sonra 1897’de Trablusgarb’a sürgüne gönderildi. 1900’de İttihatçı subayların yardımı ile Paris’e kaçtı. Aynı yıl Cenevre’ye geçti..
Ethem Ruhi Balkan
Orada Ishak Sükûti ile Abdullah Cevdet’in çıkardığı Osmanlı gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. İshak Sükûti’ nin Roma, Abdullah Cevdet’in Viyana elçiliklerine hekim olarak atanmaları üzerine gazetenin yönetimi Ethem Ruhi’ye geçti. 1900’de İngiltere’ye giden Ethem Ruhi, Damat Mahmud Celaleddin Paşa, Hüseyin Siret ve Prens Sabaheddin ile birlikte Londra ve Folkestone’da Osmanlı gazetesini yayımladı.

1902 kongresinde İttihat ve Terakki içinde İsmail Kemal Bey’in çoğunluğu sağlaması üzerine Mısır’a giden Ethem Ruhi, 15 Ağustos 1903’te Osmanlı gazetesini Kahire’de çıkardı. Kısa bir süre sonra yeniden Cenevre’ye döndü. Burada Abdullah Cevdet ile birlikte, Said Halim Paşa’nın da desteğimle Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti’ni kurdu ve bu örgütün yayın organı olarak Osmanlı gazetesini yeniden çıkardı. Gazetenin yayına son vermesinden sonra Paris elçisi Salih Münir Paşa’ya verdiği bilgiler karşılığında Bulgaristan komiserliğinde kâtipliğe atandı (1904). Ertesi yıl Yıldız suikastı ile ilgili olarak İstanbul’a çağrılması üzerine görevinden istifa etti.

13 Ocak 1905’te Filibe’de Rumeli Telgrafları, 1 Temmuz 1906’da Rumeli ve 7 Temmuz 1906’da Balkan gazetelerini çıkardı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bir süre İstanbul’da bulundu. 31 Mart Olayı’nın ardından yeniden Filibe’ye döndü. 1911’de tutuklanarak hüküm giydi, ama kısa bir süre sonra tahliye edildi. 1 Ağustos-30 Eylül 1912 arasında Eyyam gazetesini çıkardı. Radoslavov’un Liberal Partisi ile yakın ilişkide bulundu. Balkan Savaşı sırasında tutuklanarak dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Savaşın sona ermesinden sonra Narodno Sıbranie’ye (Bulgar Millet Meclisi) Batı Trakya milletvekili olarak girdi. 1914’te Balkan gazetesini Sofya’da yayımlamaya başladı. 14 Mart 1917’de Sofya’da Resimli Balkan dergisini, 14 Ocak 1919’da gene Sofya’da Çiftçi Bilgisi’ni ve 15 Mart 1919’da Filibe’de Balkan gazetesini yemden çıkardı. Ahali gazetesine yazılar yazdı.

1920’de Bulgaristan’da vatana ihanet suçundan hakkında tutuklama karan çıkarılması üzerine Türkiye’ye sığınan Balkan, Cenevre’de başladığı hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Avukatlık yaptı. 1946’da Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi’nin kuruluşuna önderlik etti. Düşünce adamı olmaktan çok bir eylem adamı olan Balkan’ın Mısır’da Sancak Gazetesi Müdiri Ahmed Saib Bey’e (1900}, Şehid Evladlarına (1913), Hatıralar (1947) adlı yapıtları vardır.

Advertisement

Leave A Reply