Faruk Nafiz Çamlıbel Kısaca Hayatı

0

Ünlü “Hecenin Beş Şairi” grubunda yer alan Faruk Nafiz Çamlıbel hayatı ile ilgili kısa ve etemel bilgiler ile Faruk Nafiz Çamlıbel’den şiir örnekleri.

Faruk Nafiz ÇamlıbelTanınmış şairlerimizdendir. 1898’de İstanbul’da doğdu. Lise tahsilinden sonra bir müddet tıbbiyede okudu, fakat rahatsızlığı sebebiyle bitiremedi. Öğretmenlik mesleğine girdi. 1922’de Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni oldu.

Advertisement

Ondan sonra sırası ile Ankara ve İstanbul liselerinde aralıksız öğretmenlik yaptı. Bir ara Türk fikir ve sanat hayatına büyük hizmetleri dokunan «Hayat» dergisini idare edip yönetti. Daha sonra, kısa bir süre «Anayurt» dergisini çıkardı. 1946’dan 1960 mayısına kadar İstanbul milletvekiliydi.

Faruk Nafiz Çamlıbel «Hecenin Beş Şairi» diye anılan ve Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç‘tan oluşan topluluğa dahil olarak edebiyat tarihimizde önemli bir yer aldı. 1908’den sonra yetişen şairler arasında en çok ün kazananlardan biridir «Aşk ve sevda şairi» olarak tanınır. Bu arada piyesieriyle de destan türünün başarılı örneklerini vermiştir, Ayrıca «Yıldız Yağmuru» adlı bir de roman yazmıştır.

Eserleri: Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Bir ömür Böyle Geçti, Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Bir Demette Beş Çiçek, Yıldız Yağmuru. Yangın, Vazife, İlk Göz Ağrısı, Küçük Çiftlik, Akar Su, Akıncı Türküleri, Tatlı Sert, Huzur ve Sükûn, Elimle Seçtiklerim

ÇANKAYA

Advertisement

Bu hıyaban ebediyet yoludur
Gider Allah’a kadar burdan ucu…
Karşıdan bakma geçerken, yolcu
Belki bir derd ile bağrın doludur.

Bu hıyaban avutur cümle yası
Dinlen altında yeşil bir dalının
O kızıl saçlı zafer kartalının,
Bu hıyabanda kurulmuş yuvası…

Toprağın gölgesi vurmuşken aya
Sildi bir hızla bu kartal kanadı,
Bil ki beyhude gönül bağlamadı
Nice dullarla yetimler buraya

Evliya uğrağıdır sanki bu bağ
Gözünün sürmesi bil toprağını
Her gören der ki bu cennet bağını
“Bu sular Kevser ağaçlar Tuba”


Leave A Reply