Fecr Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fecr Suresi nedir? Fecr Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Fecr suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

fecr suresi

Fecr Suresi Hakkında Bilgi

Fecr Suresi; Kuran-ı Kerim’in 89. sûresidir. 30 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Birinci ayet fecir vakti yeminle başladığından sûre bu adla anılır. Fecir (tanyeri) deyiminin Arefe sabahı olduğunu söyleyenlerin yanı sıra Zilhicce ayının ilk sabahı olduğunu söyleyenler de vardır. Sûrede eski kavimler, ulaştıkları büyük uygarlıklar ve bunların Allah’a karşı çıktıkları için yok edildikleri anlatılır. Son ayetlerde kıyamet gününden söz edilerek, günahkârların o gün pişmanlık duyacakları, Allah yolundan ayrılmayanların ise cennete gidecekleri belirtilir.

Surede genel olarak Âd Kavmi, Semûd, İrem ve Firavun toplumları gibi eski kavimlere dair bazı kıssalar, insanın kötülüğe yönelmesi, bunun sonuçları ve ahiret anlatılmıştır.

Fecr Suresi Anlamı

 • Fecre andolsun,
 • On geceye,
 • Çifte ve tek’e,
 • Yürüdüğünde (veya kolaylaştığında) geceye,
 • Bunlarda, hıcr (akıl, dipnot) sahibi için bir yemin var mı?
 • Rabbinin Ad’e ne yaptığını görmedin mi?
 • ‘Yüksek sütunlar’ sahibi İrem’e?
  Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.
  Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud’a?
  Ve ehramlar sahibi Firavun’a?
 • Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.
 • Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.’
 • Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi.
 • Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.
 • Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: “Rabbim bana ikram etti” der.
 • Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: “Rabbim bana ihanet etti” der.
 • Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
 • Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
 • Mirası, sınır tanımaz bir tarzda yiyorsunuz.
 • Malı ‘bir yığma tutkusu ve hırsıyla’ seviyorsunuz.
 • Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,
 • Rabbin geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;
 • O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün hatırlar, ancak hatırlamadan ona ne fayda?
 • Der ki: “Keşke hayatım için, takdim edebilseydim.”
 • Artık o gün hiç kimse vereceği azap gibi azaplandıramaz.
 • Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.
 • Ey mutmain nefis,
 • Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.
 • Artık kullarımın arasına gir.
 • Cennetime gir.

Advertisement

Leave A Reply