Felsefede Önerme Nedir?

0
Advertisement

Felsefede önerme nedir, ne demektir? Önermenin tanımı, açıklaması, özellikleri hakkında bilgi.

ÖNERME NEDİR?

Önermeler, yargılarımızı dile getiren cümlelerdir. Her önerme bir cümle olmasına karşılık her cümle bir önerme değildir.

Örneğin;

“Şu kalemi bana ver.”

“inşallah sınıfımı geçerim.”

Advertisement

“Hava güneşli mi?” ifadeleri birer cümle olmalarına karşın birer önerme değildir. Çünkü bunlar emir, dilek, soru cümleleridir ve yargı bildirmemektedirler. Yargı, bir doğruluk değeri taşır.

Örneğin

“Dünya bir gezegendir.” cümlesi bir yargıdır. Çünkü bu cümlenin doğruluğu ya da yanlışlığı söz konusu edilebilir. Ya da,

2 + 3 = 5 ifadesi bir yargıdır.

Çünkü bir doğruluk değeri taşır. Oysa,

“Aldığınız kitapları zamanında iade ediniz.”

Advertisement

cümlesinin doğruluk değeri olmadığından bu cümle bir yargı bildirmemektedir.

Her yargı da bir önerme olmayabilir. Çünkü bir ifadenin bir önerme sayılabilmesi için şu koşulları taşıması gerekir:

• Bir yargıda bulunması

• Bir doğruluk değeri taşıması

• iki ya da daha fazla terimden oluşması

• Terimleri bir bağla bağlaması

Örneğin, “Tebeşir beyazdır.” ifadesi yukarıdaki koşulları taşımakta olduğundan bir önermedir. Çünkü bu ifade bir yargıda bulunuyor, dolayısıyla bir doğruluk değeri taşımaktadır. En az iki terimden oluşmuştur. (tebeşir ve beyaz). Terimler bir bağla bağlanmıştır.

Tebeşir (yüklenilen) beyaz (yüklenen) + dır (bağ)

Önermelerin içeriklerinin doğru olup olmadığının araştırılması mantığın konusu içine girmez. Mantıkta; ister yanlış, ister doğru olsun; öncül olarak verilen önermeler, doğru sayılarak işlem görür.

Mantıkçının görevi; verilen bir önermeden mantıksal çıkarım kurallarının yardımıyla bu önermeye eşdeğer olan önermeleri çıkarmaktır.

Advertisement


Leave A Reply