Fener Nedir? Fener Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Fener nedir? Nasıl tanımlanır? Fener ne işe yarar? Fener çeşitleri nelerdir? Fener çeşitlerinin kısa açıklamaları ile yer aldığı sayfamız.

Fener; Koruncaklı (mahfazalı) aydınlatma aracına fener denir. Fenerlerin içindeki ışık çok eski çağlarda, kandillerde olduğu gibi, yağlarla elde edilirdi. Daha sonraları kandilin yerini mum, ondan sonra da petrol, asetilen ve havagazı aldı. Bugün ise elektrikten faydalanılıyor.

Fenerler, genel olarak, durağan (sabit), geziçi (seyyar) olmak üzere, ikiye ayrılır. Durağan fenerlerin başlıcaları şunlardır: Sokak feneri, bahçe feneri, ayaklı fener, kollu fener, dikili fener. Gezici fenerlerin başlıcaları ise, araba feneri, hırsız feneri, mahya feneri, madenci feneri, gemici feneri, Çin feneri, el feneridir.

fener

Kaynak: pixabay.com

Fener Çeşitleri

Madenci Feneri. — Madenlerdeki işçilerin kullandığı bu fenerler iki çeşittir. Bir kısmı elde taşınır, bîr kısmı özel kancalarla başa takılır. Her iki çeşidi de madenlerdeki ^¡z-yum gazının patlamasını önlemek için özel bir kafesle örtülür.

Hırsız Feneri. — Elde taşınan bu fenerler kullananı göstermeyecek, yalnız karşıyı aydınlatacak biçimde yapılmıştır. On tarafı camlıdır.

Çin Feneri (Karpuz Fener). — Muşamba veya kâğıttan yapılan bu fenerler açılıp kapanabilir. Çeşitli biçimleri vardır. Çin işi resim, yazı ve şekillerle süslüdür. Bilhassa donanma ve şenliklerde süs feneri olarak kullanılır.

Advertisement

Gemici Feneri. — Rüzgârdan sönmeyecek şekilde yapılmıştır. Yalnız deniz taşıtlarında değil, karada da kullanılır. Deniz taşıtlarının burun, kıç ve iki yanında kullanılan fenerlerin mânası olduğundan bunlardan bir kısmı renklidir. Deniz taşıtlarının sağ (sancak) tarafındaki fener yeşil, sol (iskele) tarafındaki kırmızı, burundaki ve kıçındaki ise beyazdır. Deniz iskelelerine de solda yeşil, sağda kırmızı fener asılır. Bu ışıklar deniz seferlerini düzene sokmak içindir.

Mahya Feneri. — Eskiden, ramazan gecelerinde camilerde çekilen mahyalarda kullanılırdı. Genel olarak, kandil biçiminde yapılmıştı.

deniz feneri

Kaynak: pixabay.com

El Feneri. — Eskiden kadınlar akşamları sokağa çıkarken önlerinde ışık tutan bir erkek giderdi. Bazı yerlerde meşale kullanılırdı. Fakat, genel olarak, fenerden faydalandırdı. Bu fenerler «gemici feneri» gibi rüzgârda sönmiyecek şekilde yapılırdı. Bugün elektrik pilleri yapıldığından, karanlık yerlerde etrafı aydınlatmak için pilli elektrik fenerleri kullanılıyor. Bunlara «el feneri» denildiği gibi cep feneri de denir.

Cep Feneri. — Elektrik piliyle çalışan ve cepte taşınabilen küçük aydınlatma aracıdır. Daha çok karanlık yerlerde kullanılır, az bir ışık sağlar.

İçlerinde yassı veya yuvarlak piller vardır. Bu piller genel olarak 1,5-4,5 voltluk veya daha fazla gerilim verirler. Bu gerilimle çalışan küçük bir ampul ve onun önünde de ışığı toplamaya yarıyan bir mercek vardır. Bu tip cep fenerlerinin çok çeşitleri yapılmıştır.

Cep fenerlerinin bir de dinamoyla çalışanları vardır. Bu fenerlerin içine küçük bir dinamo yerleştirilmiştir. Fenerin üstünde bir plâka vardır. Feneri yakmak için bu plâkaya elle bastırmak gerekir. Plâka bir yayla dışarı doğru itilir. El plâka üstüne bir bastırılıp bir çekilirse dinamo çalışır. Böylece fenerin ucundaki ampul yanar.

Advertisement

Son zamanlarda akümülâtör bataryasiyle çalışan fenerler de yapılmıştır. Bunların bataryası boşaldığı zaman bir redressör vasıtasıyla bir prizden doldurulabilirler. Verdikleri ışık şiddeti de diğer fenerlerden fazladır.

Dikme veya Dikili Fener. — Yere dikilmiş bir direk veya madeni bir ayak üzerine konmuş fenerlerdir. Sokak ve bahçelerde kullanılan bu cins fenerlerin duvara, binaya, direğe bir kolla asılmış olanlarına «kollu fener», yukarıdan asılmış olanlarına asma fener, direğin üzerine yapışık gibi duranlarına ayaklı fener denir.

Deniz Feneri. — Denizlerde gemilere yol göstermek için kullanılan fenerlerdir.


Leave A Reply