Fikirler Cebir ve Şiddetle Top ve Tüfekle Asla Öldürülemez Kompozisyon

0
Advertisement

Fikirler cebir ve şiddetle top ve tüfekle asla öldürülemez konulu kompozisyon örneği. Fikirler öldürülemez konulu yazı.

Fikirler Cebir ve Şiddetle Top ve Tüfekle Asla Öldürülemez Kompozisyon
EN BÜYÜK KUVVET

«İnsan düşünür.» «İnsan, düşünerek doğru yolu seçer.» «İnsan düşüncesinin başaramayacağı iş yoktur.»

Her gün çevremizde bu ve buna benzer sözler duyuyor, okuyoruz. Düşünce… İnsanı hayvandan ayıran, insanın insan olduğunu belirten en büyük nitelik. Şu halde, en çok değer verilmesi gereken kavramlardan biri…

Düşünceler doğuyor, kafada şekilleniyor, bütünleniyor, derinleşiyor ve işte o zaman, kişinin gerektiğinde uğruna baş koyduğu, can verdiği kavramlar oluşuveriyor.

Fikir uğraşıları, eski, çok eski çağlardan beri süregelmiştir ve sürüp gidecektir de. Fikir, bazen insanı çarmıha gerdirmiş, bazen derisini yüzdürmüş, bazen darağacına çekilmesinin nedeni olmuştur. Kâh evinden-barkından, kâh yurdundan yuvasından etmiş, kâh sürgünlerde süründürmüş, kâh zindanlarda çürütmüştür kişiyi…

Oysa, insanları, inandığı bir dâvâdan, benimsediği bir fikirden, zor kullanarak döndürmek imkânsızdır. Çünkü fikir, bir kol değildir ki kesip atılsın, bir göz değildir ki oyup çıkarılsın, bir madde değildir ki top ve tüfekle yıkılsın. Evet; o fikrin sahibi öldürülebilir belki. Ama, fikirleri topluma mal olmuşsa o, ölmüş sayılmaz.

Advertisement

Tam tersine, eskisinden daha güçlü, eskisinden daha canlı, eskisinden daha etkili yaşar insanlar arasında.


Leave A Reply