Fizik Nedir? Fiziğin Konusu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fizik nedir? Fizik kelime anlamı nedir ve fizik ismi nereden gelmektedir? Fiziğin konuları nelerdir fizik ne ile ilgili bir bilim dalıdır.

fizik

Fizik Nedir? Fiziğin Konusu Hakkında Bilgi

Fizik, doğada rastlanan her çeşit olayı inceleyen ve sebeplerini araştıran, kanunlarını bulup açıklayan çok geniş bir bilim dalıdır. Adını, eski Yunancada “tabiat” anlamına gelen “fisis” kelimesinden almıştır. Bu bakımdan, yakın zamanlara kadar fiziğe “tabiat bilimi” de denirdi.

Çeşitli araştırmalarla, buluşlarla bilim alanında ileri gidildikçe bilimler birçok kollara bölündü. Bu arada, zamanla simyacılık (alşimi) gelişip “kimya” bilimi haline geldikten sonra olaylar “kimyasal” ve “fiziksel” olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu ayrıma dayanarak fiziksel olayları inceleyen bilim dalı kısaca “fizik” adını aldı.

Doğada, gözle görülen, görülmeyen birçok fiziksel olay vardır. İnsanlar yeryüzüne gelir gelmez, bu olaylardan birçoğu ile karşılaştılar. Bunların karşısında şaşkınlık ve korku duydular. Zamanla onlara alıştılarsa da neden olduklarını, nasıl olduklarını bir türlü anlayamadılar. Bu bilinmezliğin doğurduğu esrarlı görünüş altında bütün olayları, gizli, insanüstü güçlere bağladılar.

Bu gizli güç, çeşitli insan topluluklarında değişik özellikler gösteren tanrı veya tanrılar, cinler, periler, şeytanlar halinde ortaya çıktı. Bu topluluklar her doğa olayı için bir tanrı uydurmuşlar, böylece işin içinden çıkmışlardı. Onlara göre Güneş Tanrısı gündüzü, Karanlıklar Tanrısı da geceyi yaratıyordu. Bunun gibi rüzgarın esmesi, fırtınalar, yıldırımlar, şimşek, gök gürlemesi, yağmur yağması, gök kuşağının doğması, havanın soğuk veya sıcak olması, depremler, yanardağlar, ay ve güneş tutulmaları, denizlerdeki dalgalar, nehirler, ırmaklar, kaynaklar, cisimlerin yere düşmesi gibi olayların birer tanrısı vardı. Bu tanrılar canlarının istediği gibi olayları düzenlerdi. Modern zamanın insanlrı için oldukça gülünç olan bu inançlar eski dönemlerde oldukça revaçta ve popülerdi.

Advertisement

Ancak bilimlerin gelişmesi, kanunlara bağlanması sonunda artık bu çeşit inançların, yanlışlığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar, bulunan gerçekler her olayın belli sebepler sonunda belli kanunlara uyarak geliştiğini ortaya koydu. Artık hangi şartlarda hangi olayların geçeceği kesin olarak biliniyor. Hiçbir gizli kuvvete, tesadüfe yer kalmadı. Bütün pozitif bilimler gibi fizik de olayları kanunlara bağladı, aynı şartlarda hep aynı sonuçların elde edileceği anlaşıldı.

fizik

Hareket – mekanik fiziğin ana konularından birisidir.

Fiziğin Konusu

Fizik, doğayı araştıran bir bilim dalıdır. Duyu organlarımızla gördüğümüz cisimleri, bu cisimlerin değişik şartlardaki özelliklerini inceler.

İlk zamanlarda fizik çok geniş bir alanı içine alıyordu. Dünyadaki her olay fizik bilimi içinde inceleniyordu. Bilimlerin gelişmesi, kollara ayrılması sonunda fizik bilimi de sınırlandı, konusu içine giren olaylar iyice belirlendi, fiziğin dışında, doğa olaylarını inceleyen başka bilimler de ortaya çıktı: Kimya, astronomi, jeoloji gibi. Böylece, kimyasal olayları inceleyen kimya, gökyüzü olaylarını inceleyen astronomi, dünya kabuğunun, yani toprağın değişmelerini inceleyen jeoloji artık fizikten ayrılmış bulunuyor. Fizik bugün yalnız fiziksel olayları inceliyor.


Leave A Reply