Fuat Beşir Kimdir?

0
Advertisement

Fuat Beşir Kimdir? Fuat Beşir hayatı, biyografisi, eserleri, hakkında bilgi.

Fuat Beşir; yazardır (İstanbul 1852-ay. y.1887).

Harbiye’yi bitirince Abdülaziz’in yaverleri arasında yer aldı (1576), savaşlarda bulundu (1876-1878), Levazımat-ı Umumiye Dairesi’ nde görevliyken askerlikten ayrılarak yayın yaşamına atıldı (1883), dergiler çıkardı (Haver 1883, Güneş 1884), gazetelere sürekli çeviriler verdi, yazılar yazdı, bir bunalım anında damarlarını keserek canına kıydı. 200’den çok olduğu saptanan makaleleriyle doğalcı (natüralist) ve olgucu (pozitivist) bir tutumun sözcülüğünü yaptı, özdekçi (materyalist) felsefeye bağlandığını belli etti, böylece de Tanzimat Edebiyatındaki vakti geçmiş romantizme karşı çıktı, edebiyat dünyamız için gerekli gerçekçiliğe yararlı oldu. Pek çok çevirisi yanı sıra incelemeleri: Victor Hugo (1885), Voltaire (1886), Almanca Muallimi (1886) vb. Onu konu edinen H. Orhan Okay’ın doktora tezi 1969’da basıldı.


Leave A Reply