Gen Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Gen ne anlama gelir? Gen kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde “kenarlı” anlamıyla kullanılan bir söz
Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)
“Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça toprak, gen bir tarla görsem seni anarım.” – N. Cumalı
İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge
1. Altı kenarlı çokgen, müseddes
2. sıfat Bu biçimde olan
1. Beş kenarlı çokgen, muhammes
2. Bu biçimde olan
Üç kenarı da ayrı uzunlukta olan üçgen
Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon
Kenarları bir dairenin çember çizgisi üzerine gelen çokgen
Kenarlarından ikisi birbirine dikey, bir açısı doksan derece olan üçgen
1. Açıları dik olan paralel kenar, mustatil
2. sıfat Bu biçimde olan
Birbiriyle veya kesim noktasındaki teğetleriyle dik açı yapacak biçimde kesişen
“Dikgen doğrular. Dikgen eğriler.”
1. Dokuz kenarı olan çokgen
2. Bu biçimde olan
1. Dört kenarlı çokgen, dörtkenar
2. Bu biçimde olan
Dört kenarı da birbirine eşit olan dörtgen, main
“Kuledeki eşkenar dörtgen saat on biri çeyrek geçeyi vuruyor.” – R. E. Ünaydın
Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgen
“Tabanı otuz, otuz beş metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir.” – T. Buğra
Bütün köşeleri aynı çember üzerinde olan çokgen
Yalnız iki kenarı birbirine eşit olan üçgen
Bir çokgende ardışık olmayan veya birçok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
Bir küre yüzeyi üzerine çizilen ve kenarları üç büyük çember yayı olan üçgen
On açısı, on kenarı olan çokgen
1. Sekiz kenarlı çokgen
2. Bu biçimde olan
1. Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
“Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir.” – T. Buğra
2. Bu biçimde olan
1. Yedi kenarlı çokgen
2. Bu biçimde olan


Leave A Reply