Gibi Edatı (İlgeci) İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Gibi ilgeci, edatı nasıl kullanılır? Gibi ilgeci ile kurulmuş cümlelere örnekler, örnek Gibi edatlı cümleler.

Gibi Edatı (İlgeci) İle İlgili Cümleler

gibi: Birlikte kullanıldığı sözcüğe, benzetme, karşılaştırma anlamları katan bir ilgeçtir. Yalın ve tamlayan durumu eki almış ad, adıl ve ortaçlarla tamlama kurar: benim gibi, taş gibi, çocuklar gibi, kuş gibi, uyur gibi, ağlar gibi, görür gibi, gelecek gibi, ağlamış gibi…

  • ***”Bir öfke gibi karın üstünde duruyor, gölgesi ayaklarının ucuna düşüyordu.”
  • ***”Arkanızda dağ gibi bir Vayvay köyü var.”
  • ***”İşte orada, o ela gözlerin içinde insanları olduğu gibi değil, olacakları gibi sev, diyen adamın adeta fikrini okudum.”
  • ***”Fakat o, kendisini hiç alakadar etmeyen bir şeyden bahsedi-yormuşum gibi sadece omuzlarını kaldırdı ve cevap vermedi.”
  • ***”Daha çok konuşmalıydı, gerçeği olduğu gibi söylemeliydi.”
  • ***”Adam, dik uzun bir yokuşu koşa koşa çıkmış gibi durdu, tam bir soluk aldı, sandalyesinde gevşedi.”
  • ***”İlikleri ısınır gibi oldu.”

-si, -mi, -ce gibi, sıfat türeten ekler, çoğu kez gibi ilgecinin yerini tutar. Örneğin kadifemsi bir kumaş, yerine kadife gibi bir kumaş; yeşilimsi giysi, yerine yeşil gibi giysi; insanca, yerine insan gibi.


Leave A Reply