Giuseppe Garibaldi Hayatı

0
Advertisement

İtalyan kahramanlardan Giuseppe Garibaldi’nin hayat hikayesi, biyografisi, kahramanlıkları ve başarıları hakkında bilgi.

Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi Kimdir?

Giuseppe Garibaldi; ( 1807-1882). İtalyan tarihinin en büyük kahramanlarındandır. Nice’te doğdu. Denizci olan babasının öğütlerini dinleyerek denizcilik mesleğine girdi. Baba Garibaldi oğluna, aynı zamanda, iyi bir kültür de vermek istiyordu. Oğlunu ona göre yetiştirmeye çalıştı. Garibaldi, kısa bir zaman babasıyla denizlerde dolaştıktan sonra İtalya’yı Avusturya hükümetinin idaresinden kurtarmak için kurulan Genç İtalya Partisi’ne girdi. Partinin amacı, İtalya’yı Avusturyalıların elinden kurtarmak, ondan sonra da cumhuriyet idaresi kurmaktı. 1834’te Genova’da başlıyan bir ayaklanma sonuçsuz kaldı, Garibaldi ayaklanmaya katıldığı için ölüme mahkûm edildi.

Garibaldi’nin İtalya’dan kaçmaktan başka çaresi kalmamıştı. Önce Fransa’ya geçti, sonra Güney Amerika’ya gitti. Garibaldi’nin savaşçı ruhu burada da sakin yaşamasına imkân bırakmıyordu. Uruguay hükümetinin Arjantin hükümetine karşı düzenlediği harekete katıldı. Uruguaylılar’a birçok yararlıklarda bulundu.

Garibaldi Yurduna Geri Dönüyor.

1848’de, Kuzey İtalya’daki hürriyetçilerin Avusturya hükümetine karşı ayaklanmaya hazırlandığını duyunca Garibaldi yurduna döndü. Gönüllü birliklerin komutası Garibaldi’ye verilmişti. Bu savaşma da sonsuz kalmakla beraber, Garibaldi’nin canla başla çalıştığı gözden kaçmamıştı. Ertesi yıl Fransız ordularına karşı Roma’yı korumak görevini üzerine aldı. Fransız ordusu sayıca da, silâh bakımından da İtalyanlar’ınkinden çok üstündü. Garibaldi kuvvetleri geri ‘çekilmek zorunda kaldı. Garibaldi Tunus’a geçti. İkinci defa Amerika’ya gitti. 1854’te Avrupa’ ya döndü, 1859 savaşına katıldı. Cenova’da bin asker toplayıp Sicilya’yı ele geçirmek üzere harekete geçti. Sicilya’nın ele geçmesi pek kolay olmadı. Fakat bu başarıdan sonra Garibaldi’nin maneviyatı düzelmişti. Napoli’yi de ele geçirmeye karar verdi.

Garibaldi’nin Napoli’ye yürüyüşü pek meşhurdur. İdaresindeki ordu Napoli’ye gelmeden bir gün önce kral II. Francesco, şehirden ayrılmıştı. Garibaldi şehre bir fatih gibi değil, sadece hürriyet âşığı bir İtalyan vatandaşı gibi, yanında birkaç arkadaşıyla girdi.

Advertisement

Bir ay sonra kral taraftarı kuvvetler Napoli’ye hücum ettiler. Garibaldi çok zor bir durumdaydı. Bu beklenmedik savaştan da başarıyla çıktı. Garibaldi, İtalya’nın idaresini ele almak niyetinde değildi. İdareyi Kral Vittorio Emanuele’ye devretti.

Ertesi yıl, Garibaldi ve adamları Tiroller de Avusturya kuvvetlerine karşı savaş açtılar Daha sonra sıra Papalığa ait eyaletlere geldi 1870’de Garibaldi Prusya-Fransa savaşına da katıldı. Yalnız, halk Garibaldi’ye eskisi kadar önem vermiyordu. Buna üzülen Garibaldi Carra’daki evine çekildi. Roma’nın alınma sından sonra İtalyan hükümeti, bu büyük kahramana meclis üyeliği teklif ettiyse de Garibaldi meclise bir kere olsun gitmedi İçine bir küskünlük çöktü. Hükümetin çeşitli yardım isteklerini de geri çevirdi. 1874′ te, yıllarca kendisine yardım etmiş olan bir köylü ailesinin kızıyla evlendi. Ölümüne kadar da gayet sakin bir hayat sürdü.

Garibaldi, zenginlerden, zenginlikten nefret ederdi. Son yıllarında, sefil düşmesi onun hoşuna gitmişti. Ölümüne bütün İtalya ağladı. Cenazesi, büyük kahramanlara lâyık bir şekilde kaldırıldı. Garibaldi, İtalyan tarihinde bir siyaset adamı olarak değil, kahraman bir asker olarak ad bırakmıştır.


Leave A Reply