Goethe’nin Ünlü Kitaplarının Kısa Özetleri (Wilhelm Meister, Faust)

0
Advertisement

Johann Wolfgang von Goethe kitapları Faust, Wilhelm Meister kısa özetleri. Goethe’nin ünlü eserleri hakkında bilgi.

Faust

Faust

Faust, yazarın ömrünü adadığı en büyük eseri, iki ömrünü adadığı en büyük eseri, iki bölümlük nazımla dramdır. Konusu bilinen söylencenin insanlık yazgısı açısından yeni bir yorum değerini taşıyan oyun, yazarın ilk ilgisini 1773’te çekti. Urfaust (İlk Faust, 1774) diye anılan parçalar ilkin 1788’de yayımlandı, eserin yarısı Faust ein Fragment (Faust’tan Bir Parça) adıyla basıldı (1790). Üstünde yeniden çalıştığı ve artık değiştirmeyeceği bu bölüm Faust, eine Tragödie (Faust bir Tragedya) adıyla yazıldı (1808). Şiirde, Faust’u kutsal tanımaz bir tutkulu olarak tanıtır, en acı düşüşüne neden olacağı masum Margarete’yi baştan çıkarttırır, çocuğunu yok ettiği için ölüm cezasına bağlanan Margarete, Faust’un kollarında can verirken onu sonsuz bir vicdan azabının pişmanlığına çeker; belki de ruhun kurtuluşu bu sonsuz yerinmenin getireceği ışıktadır. Eser, kutsal kitaptaki Eyyüb kıssası gibi insanı her günaha çekebileceğini savunan Mephistopheles (şeytan) ile nefsin yenip gönlünü yüceltmeye gücü yetecek iradeye sahip olarak yaratılmış insan ile Tanrı arasındaki çekişmeye dayanır. Dramın ikinci bölümüne Goethe 1826’da başladı ve ölümünden birkaç hafta önce değiştirme ve düzeltmeler yapmak isteyeceği metin yayımlandı. Faust, der Tragödie, Zweitler Teil in Fünf Akten (Faust, Tragedyanın İkinci Bölümü, 1832). İnsanlığın en yüce ülküsüne bağlı kaldığını kabul ettiği kahramanını şair antik Yunan dünyasına kadar gerileterek Helena ile birleştirir. Kuşkusuz bu sonuç, her çeşit insan ve insanlık sorunu işlemiş olan şairin ömrünün son günlerinden düşlediği eski dünya yeni dünya bileşiminin en özlenesi uyumudur. DAHA FAZLASI İÇİN

Wilhelm Meister

Kaynak: wikipedia.org

Wilhelm Meister

Wilhelm Meister, şairin romanı ve eserdeki başlıca karakterdir. İki bölümden oluşan romanın yazımına 1777’de başlayan yazar, ilk bölümü Wilhelm Meister s Lehrijahre (W.M.’in Çıraklık Yılları) adıyla 1796’da yayımladı. Eserde, bir burjuva gencinin Alman tiyatrosunu yenilemek için göreve çağrıldığına inanması ve bir tiyatro topluluğuna katılması, bilgeler şatosunu bularak buradaki bilgelerin sözlerine göre davranışlarını düzenlemesi anlatılır. Öğretici roman (Bildungsroman) türünün en iyi örneği kabul edilen eser, yayımlanır yayımlanmaz dünyaca ünlendi, etkileri ve yankıları büyük oldu. Goethe’nin din, ahlak ve sanatla ilgili görüş ve değerlendirmelerinin yanı sıra ince alaylara da rastlanır.

Goethe 1821’de eseri yeniden ele aldı ve Wilhelm Meisters Wanderjahre (W.M.’in Gezi Yılları) 1829, adıyla yayımlandı. Değişen zaman içinde, Goethe, düşünce biçimi, insancılık, gelişmekte olan endüstri açısından yaşama bakış gibi etmenlerin ışığı altında akıl, ahlak, eğitim ve toplumsal değerler elden geçirir. Eserin sonunda Wilhelm ve grubu Amerika’ya gitmeye karar verirler. Özgür ve demokratik bir ortamda birlikte çalışmak ülküsünü taşırlar.

Advertisement

Leave A Reply