Gök ile Başlayan (Erkek ve Kız) İsimleri ve Anlamları (Liste Halinde)

5
Advertisement

Gök ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri ve anlamları. Gök ile başlayan isimler ve açıklamalarının yer aldığı ve liste halinde verilen sayfamız..

Gök ile Başlayan (Erkek - Kız) İsimleri ve Anlamları

Gök ile Başlayan (Erkek – Kız) İsimleri ve Anlamları

 • Gök – (Kız) : 1. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk. 2. Mavi renk.
  Gökalp – (Erkek) : Mavi gözlü yiğit.
 • Gökay – (Erkek/Kız) : Mavi gözlü kimse.
  Gökbaran – (Erkek) : Gökten inen yağmur.
 • Gökbay – (Erkek) : Mavi gözlü kimse.
  Gökbayrak – (Erkek) : Gökte dalgalanan bayrak.
 • Gökbel – (Erkek) : Yeşil geçit.
  Gökben – (Kız) : Özü genç olan kimse.
 • Gökberk – (Erkek) : Yeşil yaprak.
  Gökbey – (Erkek) : Mavi gözlü bey.
 • Gökbora – (Erkek) : Fırtına.
  Gökbörü – (Erkek) : Kurt.
 • Gökbudak – (Erkek) : Budak.
  Gökbudun – (Erkek) : Halk, ulus.
 • Gökbulut – (Erkek) : Mavi bulut.
  Gökcan – (Erkek) : Mavi gözlü kimse.
 • Gökcen – (Erkek/Kız) : Güzel, taze, dinç, sağlıklı.
  Gökçe – (Erkek/Kız) : 1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Mavi gözlü kimse.
 • Gökçebala – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli çocuk.
  Gökçebalan – (Erkek) : “Güzel, gösterişli, sevimli çocuğun” anlamında kullanılan bir ad
 • Gökçebel – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli soydan gelen kimse.
  Gökçebey – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli bey.
 • Gökçeer – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli insan.
  Gökçek – (Erkek/Kız) : 1. Güzel, sevimli, hoş kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Taze, körpe.
 • Gökçel – (Erkek/Kız) :Gök rengini andıran, mavimsi.
  Gökçen – (Erkek/Kız) : Güzel, hoş kimse.
 • Gökçer – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli insan.
  Gökçesu – (Erkek) : Tatlı, güzel su.
 • Gökçil – (Erkek) : 1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk.
  Gökçin – (Erkek/Kız): Maviye çalan, mavimsi.
 • Gökçül – (Erkek) : 1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk.
Gökçün – (Erkek) : Maviye çalan, mavimsi.
 • Gökdal – (Erkek) : Göğe ulaşmış dal.
  Gökdemir – (Erkek) : Mavi gözlü, güçlü kimse.
 • Gökdeniz – (Erkek) : Çakır gözlü kimse.
  Gökdoğan – (Erkek) : 1. Bir tür doğan. 2. Çakır gözlü.
 • Gökduman – (Kız) : Göğe yükselen duman.
  Gökel – (Erkek) : Göğe açılan el.
 • Göker – (Erkek) : Mavi gözlü kimse.
  Gökgöl – (Erkek) : Suları bulanık olmayan göl.
 • Gökhan – (Erkek) : Eski Türklerde gök Tanrısı.
  Gökhun – (Erkek) : Doğu insanı.
 • Gökmen – (Erkek) : Sarışın, mavi gözlü kimse.
  Gökmenalp – (Erkek) : Sarışın, mavi gözlü yiğit.
 • Gökmener – (Erkek) : Sarışın, mavi gözlü kimse.
  Gökmete – (Erkek) : Mavi gözlü hükümdar.
 • Göknel – (Erkek) : Gökle ilgili olan.
  Göknil – (Kız): Mavi gözlü kimse.
 • Göknur – (Erkek/Kız) : Parlak olan gökyüzü.
  Gökperi – (Kız) : Mavi gözlü, peri gibi güzel.
 • Göksal – (Erkek/Kız) : Gökle ilgili, semavi.
  Göksaltuk – (Erkek) : Özgür kişi.
 • Göksan – (Erkek) : Saygın kimse.
  Göksav – (Erkek) : İleri görüşlü kimse.
 • Göksay – (Erkek) : “Değerli olduğunu kabul et” anlamında kullanılan bir ad.
  Göksel – (Erkek/Kız) : Gökle ilgili, semavi.
 • Gökselen – (Kız) : Mavi gözlü, varlıklı kimse.
  Göksen – (Erkek/Kız) : “Mavi gözlüsün” anlamında kullanılan bir ad.
 • Göksenin – (Erkek) : “Her zaman yükselmeyi, ilerlemeyi amaçla” anlamında kullanılan bir ad.
Gökser – (Erkek) : Saygın kimse.
 • Göksev – (Erkek/Kız) : “Yükselmeyi yücelmeyi sev” anlamında kullanılan bir ad.
  Gökseven – (Erkek) : Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
 • Göksever – (Erkek) : Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
  Göksoy – (Erkek) : Soyu yüce olan kimse.
 • Göksu – (Erkek/Kız) : 1. Gökten inen su. 2. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.
  Göksun – (Erkek/Kız) : “Yüksel, yücel” anlamında kullanılan bir ad.
 • Gökşen – (Erkek/Kız) : Gök gibi şen olan kimse.
  Gökşin – (Erkek/Kız) : 1. Gökkuşağı, alkım. 2. Mavi renkli.
 • Göktalay – (Erkek) : Mavi deniz.
  Göktan – (Erkek) : Şafak vakti.
 • Göktaş – (Erkek) : Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim.
  Göktay – (Erkek) : Tek, biricik.
 • Gökten – (Erkek) : Gökten, yüksekten.
  Göktöre – (Erkek) : Törelere bağlı kimse.
 • Göktuğ – (Erkek) : Törelere bağlı kimse.
  Göktulga – (Erkek) : Savaşçı kimse.
 • Göktuna – (Erkek) : Mavi suları olan Tuna.
  Göktunç – (Erkek) : Sağlam karakterli olan kimse.
 • Göktürk – (Erkek) : İslamlıktan önce Orta Asya da yaşamış bir Türk ulusu.
  Gökyay – (Erkek) :”Işık saç” anlamında kullanılan bir ad.
 • Gökçem – (Kız) : Mavi gözlü kız.
  Gökşan – (Kız) :Ünlü, meşhur kimse.


5 yorum

Leave A Reply