Görmek İle İlgili Atasözleri Anlamları ve Açıklamaları, İçinde Görmek Geçen

0
Advertisement

İçinde görmek kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Görmek ile ilgili atasözleri ve anlamları, açıklamaları. Görmek hakkında atasözleri.

görmek atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Görmek ile Atasözleri

 • abdalın dostluğu köy görününceye kadar
  çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.
 • ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
  bir şeyin dış görünüşüne bakarak içinin de öyle olduğunu sananlar yanılırlar.
 • ala keçiyi gören içi dolu yağ sanır
  bir şeyin dış görünüşüne bakarak içinin de öyle olduğunu sananlar yanılırlar.
 • at görür aksar, su görür susar
  meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.
 • ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur
  bir şeyin çok üstününü, çok güzelini görmüş olan kimse, ondan daha az değerde olanını beğenmez.
 • ayı gördüm, yıldıza itibarım (minnetim) yok
  bir şeyin en iyisine alıştıktan sonra ondan aşağı olanlar beni ilgilendirmez.
 • ayı görmeden bayram etme
  bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözüyle bakılıp sevinilmemelidir.
 • az eli aşta gör, çok eli işte gör
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk
  bir babanın kızı için harcadığı para, hazırladığı çeyiz göstermelik olmaktan ileri gidemez, kızın yaşam boyu süren giderlerini kocası üzerine almıştır.
 • bir görüş bir kör biliş
  bir kez görmekle bir şey iyice anlaşılmaz, öğrenilmez.
 • bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin duymasın (görmesin)
  birine yaptığın iyiliği gizli tut.
 • çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme
  kişi, çağrıldığı yere gitmeli, çağrılmadığı yere gitmemelidir.
 • deli deliyi görünce çomağını (değneğini) saklar (gizler)
  saldırgan kimse, kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir.
 • deliye göre her gün bayram
  her fırsattan yararlanarak bayrammış gibi davrananlara ve her şeyi eğlenceli yönden alanlara söylenen bir söz..
 • dert, çekene göredir
  bir derdin ağırlığı, hafifliği ona uğrayan kimsenin etkilenme derecesiyle ölçülür.
 • deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
  yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.
 • dibi görünmeyen sudan geçme
  bir işe girişirken her yönünü iyice araştır.
 • dibi görünmeyen tastan su içme
  bir işe girişirken her yönünü iyice araştır.
 • düşenin dostu olmaz hele bir düş de gör
  varlıklı kişi yoksullaşınca çevresindeki dostlarından kimse kalmaz.
 • gidip de gelmemek var, gelip de görmemek (bulmamak) var
  uzak bir yere giden kişi dönmeyebilir, dönebilse de ayrılırken bıraktığı yakınlarını bulmayabilir.
 • gördün deli, savul geri!
  dengesiz kimselerden uzak durmak gerekir.
 • gören gözün hakkı vardır
  yiyecek veya imrenilecek bir şeyi görene o şeyden vermek gerekir.
 • görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?
  iyi eğitim alanlar aldıkları eğitimin gereğini yaparlar, iyi eğitim görmeyenler bir şey yapamazlar.
 • görmemiş görmüş, güle güle ölmüş
  görgüsüz kişi, günün birinde ummadığı bir şeyi elde ederse sevincinden ne yapacağını şaşırır.
 • görmemişin oğlu olmuş (çekmiş, çükünü koparmış)
  görgüsüz kimse ummadığı bir şeyi elde ettiğinde ne yapacağını şaşırır.
 • göründü Sivas’ın bağları
  umutla beklenen sonuç ters yönde gelişti.
 • görünen dağın (köyün) uzağı olmaz
  bir durumun nasıl sonuçlanacağı belli olduktan sonra bu sonuç çok geçmeden gerçekleşir.
görünen köy kılavuz istemez
ne kadar gizlense de gerçekler ortadadır.
 • göz gördüğünü (ağız yediğini) ister
  kişi, her zaman gördüğü, (yemeye) alıştığı güzel şeyleri arzular.
 • göz görmeyince gönül katlanır
  yakınımızda bulunmayanların özlemine, acısına daha kolay dayanabiliriz.
 • göz görür, gönül ister (çeker)
  kişi, görmediği şeyi istemez; görüp beğendiği şeye karşı istek duyar.
 • göz görür, gönül katlanır
  kişi, sevdiği bir kimsenin uzak yere gitmesi durumunda onunla görüşmekten umudunu keser, ayrılığa katlanır.
 • güne göre kürk giyinmek gerek
  kılık kıyafetimizi zamanın koşullarına uydurmalıyız.
 • güzel bürünür, çirkin görünür
  güzeller nazlı olur, çirkinler ise kendilerini beğendirmeye çalışırlar.
 • hile ile iş gören mihnet ile can verir
  işlerine hile karıştırıp başkalarını aldatan kişi son nefesini azap içinde verir.
 • imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu
  zamanın elverişli olup olmadığına bakmadan yardıma gelenleri bulunan iş sahibine ne mutlu.
 • karpuz kabuğunu görmeden denize girme
  bir işi en uygun zamanı gelmeden yapma.
 • kedi götünü görmüş, ‘yaram var’ demiş
  bazı insanlar hiç olmayacak bir şeyi kendisine dert edinir.
 • kedinin usluluğu sıçan görünceye kadar
  atılgan kişilerin sessiz ve eylemsiz durmaları, onları çileden çıkaran bir durum baş gösterince sona erer.
 • komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür (karısı kız görünür)
  başka bir kimsenin malı bize olduğundan daha değerli görünür.
 • korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak evladır (yeğdir)
  tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.
 • koyun güden kurdu görür
  görevini yaparken gereken dikkati gösteren kişi, doğabilecek sorunları sezer.
kör görmez, sezer
kör görmediği şeyi nasıl sezerse bir konu üzerinde bilgisi olmayan kişinin de o konu ile ilgili sezişleri olur.
 • kurda ‘neden boynun (ensen) kalın?’ demişler, ‘işimi kendim görürüm de ondan’ demiş
  işini başkasına inanmayarak kendisi yapan, üzülmez, rahat eder.
 • kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma
  saldırgan biriyle karşılaşacak olan kişi, kendisini koruyacak önlemler almalıdır.
 • kuzguna yavrusu şahin (Anka, güzel) görünür
  herkesin kendi yarattığı şey çirkin de olsa gözüne güzel görünür.
 • ne karanlıkta yat, ne kara düş gör
  her konuda tedbirli ve ihtiyatlı olmak büyük yarar sağlar ancak tedbirli ve ihtiyatlı olursak tehlikeleri kolaylıkla başımızdan kovabiliriz
 • ne şeytanı gör ne salavat getir
  gücün yetmediği işe kalkışılmamalı, kalkışılırsa da başkalarından medet umulmamalıdır.
 • ölümü gören hastalığa razı olur
  küçük bir zarara uğramayı kabul etmezse çok büyük bir zarara uğrayacağını anlayan kimse, bu küçük zarara katlanır.
 • saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün
  acele etme, sonucun ne olduğunu biraz sonra anlarsın
 • sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez
  kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve kolay yapabilir.
 • sanatına hor bakan (sanatını hor gören) boğazına torba takar
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • sanatını hor gören boğazına torba takar
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • sonradan görme, gâvurdan dönme
  sonradan görmeler fazla iyi niteliklere sahip değildir.
 • suyu görünce teyemmüm bozulur
  bir zorunluluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin, bu zorunluluk ortadan kalktığında gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir.
 • sür git dememişler, gör geç demişler
  beğenmediğiniz durumu, sürüp giden bir anlaşmazlık konusu yapmayınız, hoş görüp kabul ediniz.
 • sürüyü güden kurdu görür
  zor bir işe giren onun bütün sıkıntılarıyla karşılaşabilir.
 • takke düştü, kel göründü
  bir ayıbı örten şey ortadan kalktığı zaman gerçek ortaya çıkar.
 • yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar
  aile içinde edinilen görgü, eğitimin temelidir.

Sür Git Dememişler Gör Geç Demişler

Sür Git Dememişler Gör Geç Demişler

Atasözünün Anafikri

İnsan çevresiyle ilgilenmeli ve etrafındaki şeyleri tanıyıp öğrenmelidir.

Açıklaması

Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi, sorusu daima zihinleri kurcalamış, sonuçta görgüye dayanan bir eğitimin daha sağlam olacağı çoğunlukla kabul edilmiştir. Dağda yıllarca yalnız başına yaşayan bir insanın şehire indiği zaman, düşeceği bocalamayı az çok herkes tahmin edebilir. İyi-kötü her yönüyle, rengârenk görünümleriyle bu hayat, bir ibret levhasıdır. Kendi köşesinde yalnız kendisi için, dikkatten yoksun olarak yaşayan bir insan, kısır yaşıyor veya yarı ölü demektir. Bakmak ve bakmasını bilmek dengeli ve mutlu yaşamak isteyen insana çok şeyler öğretir. Gördüğü yeni yeni şeyler üzerinde düşünen insan, bu düşüncelerinden bir takım sonuçlar çıkartır. Bu sonuçlar gerçeklerin anahtarları durumundadır. Hayat adamı aslında gerçekleri kavrayabilendir. Zaman zaman aklımıza takılan birçok sorunun cevabı çevremizde ve doğadadır. Yeter ki görmesini bilmeli… Ama nasıl görmek? Bilinçli ve ilmî bir şekilde.

Mutluluk dedik… Şu kapalı gözleri çevreye açmak insana neler kazandırabilir? Hemen cevap verelim; çok şey… İnsanları, doğayı, nesneleri tanımak ve bunları değerlendirme gücüne sahip olmak ruhî dengeyi sağlar.

Öyleyse, kapalı gözlerimizi açmalı, bütün bütün kendimize ait olmaktan çıkmalı ve bakışlarımızı çevreye çevirmeliyiz. Bilincin idare ettiği bir bakış insana yeni anlam dünyaları kazandırır.

Advertisement

Leave A Reply