Görüş Bildiren ve Görüş Kelimesi İçeren Cümleler, Görüş Cümleleri

0
Advertisement

Görüş ile ilgili cümleler. Görüş kelimesi içeren “Görüş” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Görüş Cümleleri

GÖRÜŞ CÜMLELERİ

 1. *** En mantıklısı oturup ne tepki vereceğini beklemek.
 2. *** Tatil için en uygun şehir Antalya’dır.
 3. *** Okuldaki en başarılı öğretmen bizimkisidir.
 4. *** Karanlıkta korku filmi izlemek çok heyecanlı oluyor.
 5. *** Bu konudaki fikirlerini kendine saklamalısın.
 6. *** Sanırım yılbaşından sonra dolar düşecek.
 7. *** Doktorluk en kutsal meslektir.
 8. *** En güzel yemekleri benim annem yapar.
 9. *** Ayşe’nin elbisesi Sevim’inkinden daha güzel.
 10. *** Uzun süreli yalnızlık kadıncağızın psikolojisini bozmuş.
 11. *** O kitabın sana hiç bir faydası olmaz.
 12. *** Hayvan beslemek insan huzur verir.

İÇİNDE GÖRÜŞ GEÇEN CÜMLELER

 1. *** Hapisteki yakınlarınızı ziyaret için görüş gününü beklemelisiniz.
 2. *** Gözündeki katarakt görüşünü engelliyor.
 3. *** Bu konudaki görüşlerini alabilir miyim?
 4. *** Sorulmadan kimseye görüşlerimi söylemem.
 5. *** Atatürk çok ileri görüşlü bir liderdi.
 6. *** Aklın duyguları ve tutkuları denetleyemeyeceği görüşüne dayalı olarak insanla ilgili kötümser bir yaklaşımı benimsedi.
 7. *** Öte yandan, bazı dilbilimciler bu görüşe karşı çıkarak Pikt dilinin Hint-Avrupa dil ailesine girmediğini ileri sürerler.
 8. *** Grup görüşlerini yaymak için yoğun bir etkinlik gösterdi.
 9. *** Yapıtlarının ancak bazı parçaları günümüze ulaşan Philolaos’un Pythagorasçılığı sistemleştiren ilk filozof olduğu görüşü de tartışmalıdır.
 10. *** Daha sonra iki ülke arasındaki barış görüşmelerine başkanlık etti.
 11. *** Haritanın kayıp olan aslının Roma itinerarium’larına ve dünya haritalarına ne ölçüde dayandığı konusunda farklı görüşler vardır.
 12. *** Arjantin’in iç savaşa sürüklenmesinin sorumluları olarak hem sağ, hem de sol görüşlüleri suçladığı için her iki uçtakilerin de düşmanlığını kazandı.
 13. *** Perez de Cuellar sürekli olarak BM Güvenlik Konseyi’nin barışın korunması ve görüşmeler yoluyla anlaşmaya varılması için bir forum olarak kullanılmasını savundu.
 14. *** Ağustos 1988’de, İran-Irak Savaşı’nı sona erdiren ateşkes görüşmelerini bizzat yürüttü.
 15. *** Jaime Luciano Balmes (d. 28 Ağustos 1810, Vich – ö. 9 Temmuz 1848, Vich, İspanya), liberal görüşlerine dönemin tutucu Katoliklerince şiddetle karşı çıkılan din adamı, siyaset yazan ve felsefeci.


Leave A Reply