Güç İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Güç Geçen

0
Advertisement

İçinde güç, güçlük, güçlü olmak kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları. Güç, zor hakkında atasözleri ve anlamları.

Güç İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Güç İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “ağası güçlü olanın kulu asi olur”
  dişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.
 • “al aslan tutar, güç sıçan tutmaz”
  bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.
 • “alt değirmen güçlü akar”
  kaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur.
 • “az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur”
  kişi iyi uyuyabilmek için pek az da yememeli, pek çok da.
 • “cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)”
  ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.
 • “el ermez, güç yetmez”
  bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılan bir söz.
 • “geç olsun da güç olmasın”
  çeşitli engeller yüzünden gerçekleşemeyen işlerde avunmak için söylenen bir söz.
 • “gel demesi kolay ama git demesi güçtür”
  bir kimseyi işe almak, bir misafir çağırmak kolaydır ancak bir kimsenin işine son vermek, misafire git demek zordur.
 • “tok ağırlaması (ağırlamak) güçtür (güç olur)”
  karnı tok olanlara yemek beğendirmek kolay değildir.
Geç Olsun Da Güç Olmasın:

ANAFİKİR : Amaca geç ulaşmak, hiç ulaşamamaktan daha iyidir.

Giriştiğimiz bazı işler, bazı tasarılarımız olur. Onların zamanında gerçekleşmesi mutlaka istenen bir durumdur. Ancak onları aceleye getirmemeliyiz. Elimizde olmayan nedenlerle gerçekleşmeleri gecikecek olsa bile, bunu kabullenmeliyiz. Önemli olan amacımıza ulaşmamızdır. Yeter ki asla gerçekleşmemesine yol açacak durumlar doğmasın. İşlerimizin geç olması, bazen daha da sağlıklı sonuçlanmasını sağlayabilir.

Zor İle İlgili Atasözleri

 • “adamak kolay, ödemek zordur”
  söz vermek kolaydır ancak o sözü yerine getirmek zordur.
 • “arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez”
  bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır.
 • “kalbi yıkmak kolay, yapmak zordur”
  insanları kırmak ve üzmek, mutlu etmekten daha kolaydır.
 • “parayı zaptetmek deliyi zaptetmekten zor”
  elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek herkesin yapamayacağı zor bir iştir.
 • zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar
  zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din kuralları, kanun emirleri yürümez.
 • zor oyunu bozar
  hileyle hazırlanan bir düzenin güç kullanılarak üstesinden gelinebilir.
 • zora, beylerin borcu var
  zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler.
 • “zora dağlar dayanmaz”
  zor kullanan kişilere çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer.
 • “zorla güzellik olmaz”
  1) kişiye, beğenmediği şey zorla beğendirilemez; 2) bir iş insana zor kullanılarak yaptırılamaz.


Leave A Reply