Guillaume Apollinaire Kimdir?

0
Advertisement

Guillaume Apollinaire kimdir? Fransız bir şair olan Guillaume Apollinaire hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri hakkında bilgi.

Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire; Fransız şairidir (Roma 1880-Paris 1918).

Asıl adı: Wilhelm de Kostrowitsky. Önce Güney Fransa’da okudu, sonra Paris’e yerleşti. Edebiyat yaşamı 1902’de başladı. Festin d’Esope, Les Soireésde Paris dergilerinde çalışırken (1903) Revue Blanche ve La Plume dergilerinde de şiirler, öyküler, denemeler yazdı; sonunda, Jarry’nin dostluğuyla Mercure de France’a. girdi, ulusal kitaplıkta çalıştı.

Gerçeküstücülüğün adını koydu. Kübizmi savundu, yeni konular ve deyişlerle o günün şiirini değiştiren ürünler verdi. Yankı uyandıran ilk incelemesi Sur la Poésie Symboliste (Sembolist Şiir Üzerine), Enchanteur Pourrissant (Kokuşan Büyücü) adlı uzun öyküsüyle aynı yılda çıktı (1909). Çarpıcı öyküler derlemesi hemen kitaplaştı: l’Hérésiarque et Cie (Hérésiarque ve Ortakları) 1910.

Asıl ilgiyi şiir derlemeleriyle kazandı. Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée (Hayvan Öyküleri ya da Orphee Korteji) 1911 ‘de yayımladıktan sonra yüzyılın başından bu yana yazdıkları çok ilginç ve etkili kitabında topladı: Alcools (Alkoller) 1913. Son şiir kitabı, biçimsel düzenlemelerle sunulan Calligrammes (Kaligramlar) oldu (1918). 1914 güzünde gönüllü olarak savaşa katıldı. 1916 Mayısında başından yaralandı. Paris’e gelmek fırsatını bulunca edebiyat çalışmalarına yeniden katıldı.

Advertisement

Le Poète Assassiné (Öldürülen Şair) adlı öykü kitabını yayımladı. Les Mamelles de Tirésias (Tirésias’in Memeleri) 1917, adını verdiği oyununu yazdı, şiirlerine çalıştı. Le Flâneur des deux Rives (İki Yakanın Aylağı) 1918, başlığında toplanan öykülerini kitaplaştırdı. Şiirlerinde sözünü ettiği esin kaynağı “Kızıl Saçlı Dilber” ile (Jacqueline Colb) evlendi (1918), aynı yıl İspanyol nezlesinden öldü.

Fransız şiirini yenileştirirken çağdaş akımları güçlendiren Apollinaire’in eseri ancak ölümünden sonra tamamladı; kitaplaşmamış yazılarıyla birlikte Bütün Eserleri 1966’da 4 cilt olarak yayımlandı: Oeuvres Complètes.


Leave A Reply