Gulliver’in Gezileri Kitap Özeti, Konusu, Karakterler, Jonathan Swift

0
Advertisement

Jonathan Swift’in Gulliver’in Gezileri kitabın konusu, özeti, Gulliver kahramanının özellikleri, eserin değeri hakkında bilgi.

Gulliver'in Gezileri

Gulliver’in Gezileri

Gulliver’in Gezileri; ünlü İngiliz yazarı Jonathan Swift‘in yarattığı bir roman kahramanıdır. «Gulliver’in Seyahatleri» adı altında yayınladığı eseri, XVIII. yüzyıl İngiliz edebiyatının en önemli hiciv örneklerinden biridir. Bu eser ilk olarak 1726’da Londra’da yayınlandığı zaman yazar, Lemuel Gulliver takma adını kullanmıştı, anlattığı serüvenleri de kendi başından geçmiş gibi kaleme almıştı.

Jonathan Swift o tarihlerde Dublin’deki St. Patrik Katedrali’nin müdürüydü. İnce zekâlı, çok okumuş bir kimseydi. Bu eserini, yüksek seviyeli devlet adamlarını yermek için yazmıştı. Fakat eser zamanla çocuklar tarafından da okunup sevilmeye başlandı, böylece çocuk edebiyatı klâsikleri arasına girdi.

Özet

Jonathan Swift, eserin kahramanı olan Lemuel Gulliver’i önce doktorluk yapan, sonraları gemi kaptanı olarak çalışan, serüvene meraklı bir kimse olarak tanıtır. Hikâye, Doktor Gulliver’in çalıştığı geminin bir fırtınada batması, yalnız Gulliver’in kurtulmasıyla başlar. Böylece, denizin ortasında kalan Gulliver yüzerek bir kıyıya çıkar. Çok geçmeden bu ülkede yirmi santim boyundaki cücelerin yaşadığını görür. Ülkenin adı Lilliput’tur. Lilliputlu cüceler önce Gulliver’in cüssesinden korkarlarsa da zamanla ona alışırlar. Birçok işlerinde Gulliver onlara yardım ettiğinden cüceler Gulliver’i çok severler.

Gulliver’in Lilliput ülkesindeki en önemli serüveni, ülkeyi titreten düşman kuvvetlerine karşı minik dostlarını korumaktır. Gulliver’in bir tek eli, düşman kuvvetlerini esir almaya, Lilliputlular’ı kurtarmaya yeter.

Advertisement

Gulliver’in ikinci seyahatinde yolu, iki metre boyundaki devlerin yaşadığı Brobdingnag ülkesine düşer. Bu insanlar çok nazik, iyi kalbliclirler. Devler ülkesinde Gulliver en çok Glumdalclitch adında küçük bir kız çocuğu ile arkadaşlık eder. Onun bütün dikkatlerine, konukseverliğine rağmen Gulliver gene de bu ülkede korkulu dakikalar geçirir. Bir gün dev köpeklerden biri zavallı Gulliver’i ağzına alarak kaçırır.

Buradan da sağ salim kurtulan Gulliver, üçüncü yolculuğunda Laputra adında bir adaya gider. Bu ülkenin bütün insanları delidir. Hepsi saçma sapan konuşur, gülünç kıyafetlerle gezerler. Laputalılar’ın arasında filozoflar da vardır, fakat bunlar o kadar dalgındır ki, kendileriyle konuşulduğu zaman cevap vermeyi, şuraya buraya çarpmamayı, düşmemeyi sağlamak üzere yanlarında çocuklar gezdirirler.

Gulliver dördüncü ve son yolculuğunda kendini Houyhnhnms denilen bir ülkede bulur. Burada, insanların en iyi, en faziletli kendilerinde toplamış, kötülüklerinden hiçbirini almamış atlar yaşamaktadır. Bu atlar çok zeki ve akıllıdırlar. «Yahoos» adını verdikleri hizmetkârları, kötü kalbli, kötü huylu, çirkin insanlardır. Gulliver bu ülkeyi, oradaki akıllı atları o kadar sever ki, bütün ömrünü onlarla geçirmeye razıdır; fakat atlar buna izin vermezler, Gulliver’i geri yollarlar.

Eserin Değeri

Gulliver’in çeşitli ülkelerdeki bu yolculukları, oralarda başından geçenler son derece meraklı olaylarla örülmüş, yer yer alaylı bir hava içinde işlenmiştir. Yazar, bütün bu hikâyelerde bir insanın, bulunduğu çevreye göre, bazen bir dev gibi görünebileceğini, bazen de bir cüce gibi kalabileceğini anlatmak istemiştir. Eser bu bakımdan derin bir anlam taşımaktadır.

Jonathan Swift‘in, Gulliver’in serüvenlerini «anlattığı bu eseri yıllarca, insanların zayıflıklarını, kötülüklerini hicveden güzel bir edebiyat örneği olarak okunmuştur. Yayınlanmasından seksen yıla yakın bir zaman geçtikten sonra ise, Glasgow’daki bir kitabevi eseri sadeleştirerek, resimleyerek onu çocuk edebiyatına kazandırmıştır.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply