Gülşeni Kimdir?

0
Advertisement

Tanınmış Türk mutasavvıflarından olan ve Gülşeni tarikatını kuran tam Adı İbrahim Gülşeni kimdir? Kısaca bilgi.

GÜLŞENÎ (1424-1537), tanınmış bir Türk mutasavvıfıdır. Asıl adı İbrahim’dir. Halvetî tarikatının Gülşenî kolunun kurucusudur. Şeyh Mehmet’in oğlu olarak Diyarbakır’da doğdu, amcası Şeyh Ali’nin nezaretinde okudu.

Tebriz’e gidince Sultan Uzun Hasan’ın kazaskeri Mevlana Hasan tarafından korundu, Halveti tarikatında ikinci pir sayılan Ömer Ruşeni’ye intisap ederek tasavvuf hayatına büsbütün daldı.

İran’a Sünnî Akkoyunlu Türkleri’nden sonra Şiî Türkleri hâkim olunca Gülşenî, Tebriz’ den ayrılarak Anadolu’da Filistin’de biraz kalıp Mısır’a gitti. Sultan Kansu tarafından hürmet gördü. Yavuz’un Mısır’ı fethinden sonra da büyük ünü devam etti. Kanunî’nin davetiyle İstanbul’a gelip tekrar Kahire’ye döndü. 113 yaşında öldü, Kahire’de gömüldü.

Gülşenî’nin en önemli eseri, Mesnevî’ye nazire olsun diye yazdığı, 40.000 beyittik Farsça «Manevî» adındaki mesnevidir.

Advertisement

Leave A Reply