Gümrük İle İlgili Cümleler, Gümrük Gerçek ve Mecaz Anlamları, Cümle Örnekleri

0
Advertisement

Gümrük ile ilgili cümleler. Gümrük kelimesi içeren “Gümrük” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek cümleler, sözlük anlamları, Gümrük nedir?

gümrük

Kaynak: pixabay.com

Gümrük Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Şirketin gümrük işlerini halletmesi için bir tane gümrük müşaviri ile anlaşmalısınız.
 2. Yurt dışından çanta getirtmek istiyorduk ancak gümrük vergisi çok çıkınca vazgeçtik.
 3. Bu malları gümrükten geçiremezsin, ona göre.
 4. Uçaktan inince gümrük kontrolüne gittik.
 5. İthalat için gümrük işlerini ve hesaplamaları iyi öğrenmek gerekir.
 6. Gümrük kapısında sıra olunca saatlerce beklemek zorunda kaldık.
 7. Eşyanın gümrük kıymeti 10.000 USD, miktarı 100 kg’dır. Buna göre gümrük vergisini hesaplamalısınız.
 8. Bu tür mallar gümrükten geçemiyor, çoğunlukla gümrükte terk edilmek zorunda kalıyor.
 9. Kardeşim gümrük müşaviri olmak için sınavlara hazırlanıyor.
 10. Şirketin gümrük işlerini halletmek için limana gitti.
 11. Gümrük kapılarından tonlarca kokain girerken yetkililerin hamasi nutuk atması o ülkenin seçmen kitlesinin ne kadar sığ olduğunu gösterir.

Gümrük Nedir?

Bir ülkeye giden veya ülkeden çıkan maldan alınan vergiye «gümrük» denir. Gümrük hem bir memleketin iç ticaretini korumak, hem de devlet hazinesine gelir sağlamak bakımından çok önemlidir.

Yalnız ülkenin gelirini artırmak için konan gümrüğe «gelir gümrüğü», yerli sanayii korumayı gözeten gümrüğe de «koruyucu gümrük» denir.

Malın değerine göre hazırlanan gümrük tarifelerinde belirli bir yüzde üzerinden gümrük alınır. Bu, % 5-10 olabildiği gibi % 100’ü de bulabilir, hattâ geçebilir. Her dönem hükümetler tarafından bu oranlar yeniden belirlenebilmektedir.

Gümrüğün ilk tatbik edilmesinden beri gümrük kurallarında ve tarifelerinde birçok değişiklikler olmuştur. Bugün daha çok bir ülkeye başka bir ülkeden gelen mallardan gümrük alınmakta, buna «ithal gümrüğü» denilmektedir. Bazı ülkelerde, ihraç edilen mallardan da gümrük alınır. Buna da «ihraç gümrüğü» denir. Bu gümrük ülkeye gerekli olan malların ihracını önlemek için konur.

Gümrük Sözlük Anlamı

 • “Gümrük”
  1. Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi
  2. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu
  3. Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer
  “Sayfaları girip çıktığı gümrüklerin damgalarıyla dolu pasaportlar eskitti.” – N. Cumalı
 • “gümrük koymak ”
  engel olmak, kısıtlamak
  “Yalnız hareketlerime değil, sözlerime de gümrük koyacak.” – R. N. Güntekin
 • “gümrükten mal kaçırır gibi ”
  yangından mal kaçırır gibi
 • “gümrük beyannamesi ”
  Gümrük yönetimine verilen, ithalat ve ihracat için belirlenen malların türünü, değerini ve kaynağını belirten resmî belge
 • “gümrük birliği ”
  Belli ülkeler arasında gümrük vergilerini kaldıran, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören ekonomik bütünleşme
 • “gümrük kapısı ”
  Yurt dışına gidiş veya yurt dışından dönüş sırasında gümrük işlemlerinin yapıldığı yer, sınır kapısı
 • “gümrük kolcusu”
  Gümrüklerce gözaltında bulundurulması gerekli görülen eşya ve yolcularla beraber bulunmak, tartı, sayım ve muayene memurlarına yardım etmek vb. işlerle görevli kişi, dideban
  “Gelgelelim bu nazeninim, gümrük kolcularıyla fingirdemeye başlamış.” – R. N. Güntekin
 • “gümrük tarifesi”
  İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren liste

Advertisement

Leave A Reply