Güney Amerika Dağları

0
Advertisement

Güney Amerika kıtasında yer alan dağlar ve ekseriyetle ovalar ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Güney Amerika Dağları

Güney Amerika’yı bütün batı kıyıları boyunca, güneye doğru gittikçe enliliğini kaybederek And Dağları kaplar. Binlerce kilometre uzunluğunda olan bu büyük dağ zinciri, Himalayalar’dan sonra dünyanın en yüksek dağlarıdır. And Dağiarı’nda bulunan Aconcagua tepesi, dünyanın en yüksek tepelerinden biri, aynı zamanda bütün Amerika kıtasının en yüksek yeridir (7.040 m.) Güney Amerika’nın bel kemiğini teşkil eden bu büyük dağ zincirinde yüksekliği 5-6 bin metreyi geçen daha birçok tepeler vardır.

And Dağları’nın hemen doğusunda muazzam ovalar başlar. Bu ovalara güneyde «Pampalar» denir. Burası iyi yağmur alan son derece bereketli bir ovadır. Geniş ölçüde tahıl, mısır, sebze ve meyve yetiştirilir; hayvancılık yapılır. Pampalar’ın hemen kuzeyinde Gran Chaco Ovası başlar. Bu bölgenin kuzeyi bataklıktır. Burada Paraguay nehrinin akıntısının iyi olmaması Paraguay-Parana bölgesinde muazzam bir bataklığın meydana gelmesine sebep olmuştur. Gran Chaco güneye inildikçe Pampalar’ın özelliğini alır.

Daha kuzeyde gene son derece büyük bir ova olan Amazon havzası vardır. Burası balta girmemiş ormanlarla kaplıdır. En kuzeydeki büyük ovaya Llanos denir. Llanos’ta daha çok sığır yetiştirilir, çiftçilikle uğraşılır.

Advertisement

Güney Amerika’nın doğusu yaylalarla kaplıdır. Kuzey-doğudaki yaylaya Guyana Yaylası, Güneydoğudaki yaylaya da Brezilya Yaylası denir. Bu yaylaların en yüksek yerleri 3000 metreyi bulmaz.

And Dağları’nın batı yamaçları ile, Büyük Okyanus arasında 6.000 km. kadar uzunlukta dar bir şerit halinde uzanan bir ova vardır. Zaman zaman denize kadar inen dağlarla kesilen bu ovanın eni en geniş yerinde 160 km. yi geçmez.


Leave A Reply