Kategori İsmi: Jeoloji

Jeoloji Beldibi Kaya Sığınaklarının (Mağara) Jeolojik Özellikleri Nelerdir?

Beldibi Kaya Sığınaklarının (Mağara) Jeolojik Özellikleri Nelerdir?

0

Beldibi kaya sığınakları ya da Beldibi Mağaralarının coğrafi özellikleri nelerdir? Beldibi kaya sığınaklarının tarihi geçmişi. Beldibi; Antalya’nın 48-50 km batısında Beydağları eteklerinde ve denizden 25 metre yükseklikte bulunan kaya sığınağıdır. Tarih öncesi dönemin üst paleolitik, mezolitik ve neolitik evrelerinde kullanıldı. Prof. Dr. Enver Bostancı tarafından 1959’da bulunup 1959-1960, 1966-1967 arasında kazıldı. 4×5 m ölçülerinde ve

Jeoloji Petrol Mühendisliği

Petrol Nedir? Nasıl Oluşur? Özellikleri ve İlk Petrolün Çıkarılması

9

Petrol nedir? Petrol nasıl oluşur, özellikleri nelerdir, nasıl çıkarılır, ilk petrol çıkarılması ve kullanılması hakkında bilgi. Petrol; çok koyu renkli, kendine özgü hafif bir hafif bir kokusu olan, yoğunluğu 0,8 ile 0,95 arasında değişen ve hidrokarbonlardan oluşan, yanıcı ve kaygan doğal madeni yağdır. Yeraltı yataklarından çıkarılan petrolün gaz (rafineri gazı, propan, bütan), yakıt (benzin, süper

Jeoloji Aletsch Buzulu

Aletsch Buzulu Jeolojik Özellikleri, Oluşumu ve Evrimi Hakkında Bilgiler

0

İsviçre’da bulunan Aletsch Buzulu hakkında bilgiler. Jeolojik özellikleri nelerdir? Aletsch Buzulunun oluşumu ve evrimi ile turistik özellikleri. Aletsch Buzulu (Almanca: Aletschgletscher) veya Büyük Aletsch Buzulu (Grosser Aletschgletscher), Alpler’in en büyük buzulu. Yaklaşık 23 km (14 mil) (2014) uzunluğa sahip, yaklaşık 15,4 km3 (3,7 mil) (2011) hacme sahip ve doğu Bernese Alpleri’nde yaklaşık 81,7 km2 (31,5

Jeoloji Armorik masifi

Armorik Masifi Nedir? Fransa’da Yer Alan Bölge Hakkında Bilgiler

0

Armorik masifi nedir? Coğrafi ve jeolojik özellikleri nelerdir? Ne kadar büyüktür ve hangi bölgeleri kapsamaktadır. Armorik masifi hakkında bilgiler. Armorik masifi, Fransa’nın batısında, aşınımla (erozyon) düzleşmiş yükselti ya da peneplen. Finistere, Cötes-du-Nord, Morbi-han ve llle-et-Vilaine illerinin (departement) tümünü, Manche, Orne, Mayenne, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique ve Vendee illerinin bazı kesimlerini kaplar. Yüzölçümü yaklaşık 65.000 km2 olan bölge,

Jeoloji deprem

Deprem Nedir? Deprem İle İlgili Temel Bilgiler

3

Deprem nedir? Deprem ile ilgili temel bilgiler ve tanımlamalar. Dünyadaki büyük deprem kuşakları ve depremler hakkında bilgi. Deprem Nedir? Deprem İle İlgili Temel Bilgiler Yerkabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürmesi sırasında oluşan sarsıntıya deprem denir. Yersarsıntısı, zelzele isimleride kullanılır. Depremin olduğu yörede yer titreşim yapar ve sallanır. Deprem bir doğa olayıdır

Jeoloji piroksen

Piroksen Nedir?

0

Piroksen nedir? Piroksenlerin özellikleri nelerdir? Bir çeşit mineral grubunun ortak adı olan piroksen hakkında bilgiler. piroksen, değişik kimyasal bileşimlere sahip, kayaç oluşturucu silikat mineralleri grubunun ortak adı. Bu önemli mineraller grubunda özellikle kalsiyum, magnezyum ve demir bakımından zengin üyeler egemendir. Adi piroksenler ya düşük kalsiyum içerikli enstatit-(orto) ferrosilit dizisine ya da yüksek kalsiyum içerikli diyopsit-hedenberjit

Jeoloji Pirit

Pirit Minerali Hakkında Bilgi

0

Pirit taşı nedir? Pirit minerali ile ilgili genel ve kimyasal bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pirit nerelerde kullanılır? Pirit Minerali Hakkında Bilgi Pirit, doğal demir disülfür minerali. Pirit adı, Yunanca pyr (ateş) sözcüğünden gelir, çünkü minerale çelikle vurulduğunda kıvılcım çıkar. Çok eski çağlardan kalma kalıntılarda pirit yumrularına rastlanmıştır; bu da eski insanların ateş yakmak için bu

Jeoloji Pikrit

Pikrit Nedir?

0

Pikrit nedir? Bir korkayacı olan pikrit ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. pikrit, büyük ölçüde olivin ile ojitten oluşan ve peridotite benzeyen, ultrabazik bileşimli (silis bakımından çok fakir) derinlik korkayacı. Koyu renkli, ağır kayaçlar olan pikritler, az ama değişen miktarlarda plajiyoklaz feldispat içerir; bunlarda ayrıca hornblend ve biyotite de rastlanabilir. Pikritler

Jeoloji Güneş

Sıcaklık Kaynağı Nedir?

0

Dünyamızdaki sıcaklığın kaynağı nedir? Güneş dünyayı nasıl ısıtır? Yansıyan ışınlara ne ad verilir? Güneşin sıcaklığa etkileri. Sıcaklık Kaynağı Nedir? Yeryüzünde sıcaklığın kaynağı Güneş’tir. Ay’dan yansıyan, yıldızlardan gelen enerji ve Yer’in iç ısısı hesaba katılmayacak kadar azdır. Örneğin, Ay’dan gelen enerjinin maksimum olduğu dolunay zamanında bile Dünya’ya ulaşan enerji, Güneş’ten gelenin 1/600.000 oranındadır. Ayrıca volkanlar ve

Jeoloji Pensilvaniyen Dönemi

Pensilvaniyen Dönem Hakkında Bilgi

0

Pensilvaniyen Dönem nedir? Jeolojik bir zaman dilimi olan Pensilvaniyen Dönem ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pensilvaniyen Dönem, Kuzey Amerika’ da Permiyen Dönemden (y. 280-225 milyon yıl önce) önce ve Missisipiyen Dönemden (y. 345-325 milyon yıl önce) sonra yer alan jeolojik zaman dilimi. Pensilvaniyen Dönem kabaca Avrupa’daki Üst Karbonifer Döneme karşılık gelir (Karbonifer