Armorik Masifi Nedir? Fransa’da Yer Alan Bölge Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Armorik masifi nedir? Coğrafi ve jeolojik özellikleri nelerdir? Ne kadar büyüktür ve hangi bölgeleri kapsamaktadır. Armorik masifi hakkında bilgiler.

Armorik masifi

Armorik masifi, Fransa’nın batısında, aşınımla (erozyon) düzleşmiş yükselti ya da peneplen. Finistere, Cötes-du-Nord, Morbi-han ve llle-et-Vilaine illerinin (departement) tümünü, Manche, Orne, Mayenne, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique ve Vendee illerinin bazı kesimlerini kaplar. Yüzölçümü yaklaşık 65.000 km2 olan bölge, kuzeyde Paris Havzası ve Seine Irmağı, güneyde ise Loire ve kollarının suladığı ovalarla sınırlanır. Bölgede egemen olan jeolojik oluşum, Prekambriyen Zamandan (y. 4 milyar-570 milyon yıl önce) kalma, kristalleşmiş şistler ile yer yer bu kayaçları kesen gnays şeritlerdir.

Karbonifer Döneme (y. 345-280 milyon yıl önce) rastlayan Hersiyen dağoluşumu büyük ölçüde aşınıma uğradığından, yüksekliğin 400 m’yi geçtiği ender görülür. Orne’da bulunan 417 metrelik Avaloirs Dağı masifin en yüksek noktasıdır. Finistere’deki Arree Tepesi ile Cotes-du-Nord’daki Cotes-du-Nord ve Mene tepeleri de önemli yükseltilerdir. Sularını Aulne Irmağına akıtan Châteaulin Havzası, Finistere’in büyük bölümünü kaplar. Ille-et-Vilaine’e ise Rennes Havzası egemendir. Aşınım kuzeyde aber denen derin yarlar oluşturmuştur, kıyı şeridi de oldukça girintili çıkıntılıdır.

Galyalılar bu kıyı şeridine, deniz ülkesi anlamında Armor, iç kesimlere de, orman ülkesi anlamına gelen Arcoat adım vermişlerdi. Ancak, iç bölgelerdeki ormanların çoğu bugün yok olmuştur. Toprağa bağlı yaşamda hayvan besiciliği büyük önem taşır. Bölge süt, peynir, sığır ve domuz eti üretiminde önde gelir. Besiciliğe yönelik tarım gittikçe yaygınlaşmaktadır. Kırsal kesimden göç,tarım toprakları mülkiyetinde toplulaşmaya yol açmıştır. Nüfusun yoğun olduğu kıyı bölgeleri iç kesimlere göre daha gelişmiş durumdadır.

Kaynak 2

Armorikan Masifi Batı bulunan Avrupa ve özellikle Fransa’da bir görünür parçalarından biridir antik dağ ağırlıklı karşılık gelen Brittany , Kanal Adaları , batı Normandiya batısındaki Pays de la Loire ve Nouvelle-Aquitaine bölgesinin kuzey-batısı ( Deux-Sèvres bölümü ). Fransız toprakları böylece bu “tarafından batıya uzatılır cordillera bir temelde oluşmuş orta Avrupa” Briyoveriyen hatta Kambriyen baz ve bir Paleozoyik örtü kadar sahnelenen Karbonifere erozyon ile bağlantılıdır akım parçalanma olan,. Ve Düzlük oluşumu sonrası hersiniyen.

Advertisement

Armorika Masifi, adını Loire ve Seine arasında bulunan bir Galya bölgesi olan antik Armorica’dan alır . Massif Central’dan farklı olarak Cadomian ve Variscan (veya Hercynian) orojenezi tarafından şekillendirilmiş , Alp kıvrımının yansımalarından fazla zarar görmemiştir. Bununla birlikte, Cantabria ile ortaklaşa , omuz olduğu Cantabria cordillera ile birlikte olduğu Biscay Körfezi’nin açılması sırasında yükseltildi . Çatlaklar ve faylardan etkilenen bu masif, vadileri derinleştiren ve doğu yönünde iki sert kaya çıkıntısını (kuzeyde Arrée dağları ve güneyde Kara dağlar ) serbest bırakan erozyonla şekillenmiştir. Armorika yarımadasının çerçevesini oluşturan. Bu poligenik zincirin mevcut morfolojisi , taban elementleri tarafından ayrılan Hersiniyen kıvrımlar ile karakterize edildiğinden ve Mesozoyik ve erken Senozoyik transgresyonların bu kütleyi çok az kapladığı için , Variskan orojenezi tarafından hala işaretlenmiştir .


Leave A Reply