Güney İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Güney ile ilgili cümleler. Güney kelimesi içeren “Güney” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Güney İle İlgili Cümleler

 1. *** Belirgin dilimlere ayrılmış olan Doğu Çölü, dik kayalıklar halinde Nil’e doğru alçalan ve güney yönünde Kina’nın karşısına kadar uzanan dalgalı bir kalker platosudur.
 2. *** Güneyde ise, 1.475 m’ye kadar yükselen Celaletü’l-Kıbliye Dağı yer alır.
 3. *** Kina’nın doğusundan güneye doğru, gene mevsimlik akarsular ve sel yollan tarafından derinlemesine oyulmuş Nübye kumtaşı hâkimdir.
 4. *** Güney sınırlarımız dahilinde yer alan Akdeniz bölgesi ve havzasında petrol arama ve çıkarma faaliyetleri bizim hakkımızdır.
 5. *** Güneye inecek olan İstanbullular lütfen sıcaklara dikkat etsinler.
 6. *** Plato doğuda, Sudan’ın ortagüney kesimindeki kil ovalarla birleşir ve Bahrü’l-Gazal’ın kolları olan Raga, Sopo, Kuru ve Pongo ırmak vadilerince parçalanır.
 7. *** Bunların en büyüğü, Süveyş’in 200 km güneyindeki Morgan petrol bölgesidir.
 8. *** Süveyş’in güneyinde, kıyının büyük bölümü mercan kayalıklarıyla kaplı olduğu için Kızıldeniz’de kurulmuş olan Mısır’ın en büyük limanı el-Kuseyr’de geniş fosfat kaynaklan vardır.
 9. *** Güney Afrika’da ki ırkçılık politikasının bitirilmesi oldukça zorlu süreçlerden sonra gerçekleşmiştir.
 10. *** Suakin’ in güneyindeki Tavkar Deltasında pamuk ve kocadan yetiştirilir.
 11. *** Blanca’da, eskiden teknik enstitü olan Güney Üniversitesi (1956), Bernardino Rivadavia Kütüphanesi ve çeşitli müzeler bulunur.
 12. *** Bahamalar, güney ve batısındaki karalardan derin kanallarla aynlan bir denizaltı yükseltisinin su üstüne çıkmış uzantılarından oluşur.
 13. *** Kura Irmağının güneyindeki Mugano-Salyanı bir pamuk üretim merkezidir.
 14. *** Güneybatıdaki Dağlık Karabağ’da koyun ve domuz yetiştiriciliği önem taşır.
 15. *** Corubal Irmağı ise, doğu-batı doğrultusunda akarak Bafa-tâ’nın Ouinarâ ve Tombali illeriyle güney sınırını oluşturur ve Geba Irmağına karışır.
 16. *** Kuzey kesimi oldukça düzlük olan ilçenin güney kesimi dağlıktır.
 17. *** Güneybatıdaki Taibatâ kentinin yakınlarında az miktarda altın çıkartılır.
 18. *** Batı ve güneybatı kesimlerinde yaşayan Alamanlar, İsviçreli Alamanlar ve Alsace halkı ile akrabadır.
 19. *** Alamanların ağırlıkta olduğu Güney Baden ve Güney Württemberg’de Katolikler çoğunluktadır.
 20. *** Kuzeybatısında Türkmenistan, kuzeyinde Faryab, doğusunda Gar, güneyinde de Herat illeri yer alır.
 21. *** Kuzeydeki Bend-i Türkistan Dağları ile güneydeki Sefid Dağlan arasında uzanan ve Morgab Irmağınca sulanan büyük bir vadi görünümündedir.
 22. *** Gene Mali’deki Bafoulabe’nin güneyinde Bakoye Irmağı ile birleşerek Senegal Irmağını oluşturur.


Leave A Reply