Hâfız ı Şirâzî Kimdir?

0
Advertisement

Farsça’nın en büyük şari olarak da kabul edilmiş durumda olan Hâfız-ı Şirâzî ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Hafız-ı ŞiraziHâfız-ı Şirâzî (Ölümü: 1390)

İran şiirinin en ünlü gazel şairi, belki Farsça’nın en büyük lirik şairidir. Şiraz’da doğup gene orada ölmüştür. Kuran’ı ezberlemiş, «Hafız» adını mahlas edinmiştir. İyi Arapça öğrenmiştir. Şiraz’da saltanat süren hükümdarlar tarafından korunmuştur. Şiraz’daki muhteşem mermer türbesinde gömülüdür.

Hâfız’ın ünü daha hayatında İslâm dünyasına yayılmış bulunuyordu. Gazelleri, pek büyük olmıyan divanında toplanmıştır. Gazel şekli dışında az şiir yazmıştır. Olağanüstü bir dil inceliği, ifade kabiliyeti, insanın en derin duygularını harekete getiren bir lirizmle yazdığı gazelleri dünyaca ün kazanmıştır.

Hâfız’ın Divanına en önemli şerhleri Türkler yazmıştır: Şem’î, Sürûrî ve Sûdî. Sûdî’ nin 3 ciltlik şerhi en iyisidir. Türk şairlerine büyük etkide bulunan Hâfız, Avrupa şiirini de etkilemiştir. Belki en büyük Avrupa şairi olan Goethe’nin Hâfız’ın şiddetle etkisi altında kaldığını söylemek yeter. Divanı Batı ve Doğu dillerine çevrilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply