Hasan Mellah Kitap Özeti Konusu Karakterleri Yorumlar, Ahmet Mithat

3
Advertisement

Ahmet Mithat’ın Hasan Mellah adlı kitabı konusu, yorumlar, kısa özeti, tanıtımı. Hasan Mellah kitabı ile ilgili bilgi.

Hasan Mellah

Kitabın Adı: Hasan Mellah
Kitabın Yazarı: Ahmet Mithat Efendi

Kitabın Özeti:

Fas kıyılarına yakın Kartacena kasabasında Sinyor Alfons adında bir zengin vardır. Kızı Cuzella’yı Pavlos adında bir tüccara vermek ister. Fakat kız bu Pavlos’tan nefret etmektedir. Bir gece uykusu kaçmıştır, yatağında bir tıkırtı duyunca kalkmak ister. Sanki biri pencere önündeki ağaca tırmanıyor gibidir:

Gelen herif sürmeyi açtıktan sonra başını uzattı. Cuzella bunun genç bir adam olduğunu gördü. Kendisini uyur göstermek için gözlerini yumdu. Herif bir kere etrafa göz gezdirdi. İçeri doğru sürüne sürüne pencereden girdi. Uzun boylu, nahif endamlı, güzelce çehreli bir adam ise de arkasında yırtık pırtık, yağ içinde bir gemici gömleği ile ayağında bin yamalı bir gemici pantolonu, başında da yamru yumru bir şapka vardı. Cuzella ise hem kendini uyur göstermek için gözlerini kapamaya lüzum görür, hem de mutlaka gözlerini kapatmayarak, hırsızın hareketını muayene eder idi. Bu aralık hırsız hala etrafına göz gezdirir iken gözlerine rasgelmesin mi? İkisi dahi birbirlerine değil, göz bebeklerine baktılar.

Bu adam Hasan Mellah, yani Gemici lakabıyla maruf Hasan’dır. Hasan bir Fas emirinin oğludur. Babasını düşmanları öldürmüş, Hasan da Madrit’te denizcilik tahsil etmiştir.Zamanla da babasının büyücek hisselerine sahip olduğu Pavlos ticaret şirketinin hissedarları arasına geçer. Bu şirket beş ortaktan ibaret olup, asıl reisleri ihtiyar Pavlos’tur. Ortakların herbiri hisseleri derecesine göre poliçelerine Pavlos adını yazarlar, fakat altına iki veya üç nokta koyarlar. İşte Hasan iki noktalı Pavlos imzasına yetkili iken, Cuzella’yı almak isteyen ve asıl adı Domeniko Badya olan «melun ve sahtekar tüccar» imzasını üç nokta ile Pavlos diye atar.

Advertisement

Cuzella ile göz göze gelip onun uyumadığını anlayınca Hasan Mellah kıza aşkını ilan eder. Cuzella onu resminden tanımış ve sevmiştir. Hasan niçin korsan kıyafetinde bulunduğunu anlatır. Babasının öcünü almaya giderken düşmanları peşine düşmüşler, o da ister istemez bir korsan gemisine binmek zorunda kalmıştır.

Hasan’la Cuzella Vedalaşıyor!

Hasan’la Cuzella bu şekilde anlaşıp vedalaştıktan sonra Hasan babasının katilini yok etmeye karar verir. Fakat Pavlos (Domeniko) daha önce davranıp Hasan tarafındaymış gibi adam göndererek Cuzella’yı kaçırır. Hasan hemen bir gemi donatıp ardına düşer. Bu arada İskenderiye’de dört top mermisini birden havada çarpıştırmak gibi kimsenin yapamayacağı bir hüneri gösterdiğinden, Esma adlı bir esir kızı gemisine alır.

Acaba Hasan, filhakika Cuzella’dan vazgeçti mi? Vallahi bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey varsa yalnız şudur ki Esma’nın karşısında biçare Hasan gaşyolup gitmişti. Kızın gemiye gelişi zaten akşam üzeri olduğundan biraz sonra artık gece dahi hulul etmiş ve bunlar birbirinin yüzünü görmemeye alışmış olduklarından güverte üzerinde Alanzo’nun tertibiyle bir genç miço aşağıya inerek lambaları yaktı. Hasan ise yüzüne bakınca o güneş gibi parlak çehreyi esna-yı guruptaki misillü kıpkırmızı buldu.

Bir saat sonra tekrar kamaraya indiği zaman kızı deniz tutması ile kendinden geçmiş buldu. Gözler kapanmış ve üst kirpikler alt kirpiklerle birleşerek yanacıklarının başlangıçlarına hücum eylemişlerdi. O kadar da hafif nefes alırdı ki, göğsünün inip çıkması hemen hissolunmayacak kadar idi. Hasan bu hali görünce hevesi cinnet derecesinde arttı. Kızın yanına sokulup o kadar hülyalarda bulundu ki, bu hülyaları tasvire hicap haliz gerçekten manidir.

Hasan Mellah ve Cuzella

Bu hal ile beraber Esma bir aralık gözlerini açıp yanında Hasan Mellah’ı görünce: «A efendim, aman efendim, öleceğim,» diye Hasan’a hitap etmesin mi? O halde Hasan’a ne oldu? Kızı kolları arasına alıp «Bir şey yok» diye tesliyete gayret etti. Lakin o oynak vücudu ele avuca sığar mı? Deniz hastalığı tesiriyle balık gibi çırpınır. Çırpındıkça Hasan’ın dahi yüreği çırpınır. Bir hal ki medet Allah, bir heves ki aman Allah!

Böylece, Hasan uzun maceralardan sonra, Cuzella’yı bulur. Fakat rakibini ele geçirecekken kaçırır. O, bir müddet daha kötülük yapacak fırsat bulduktan sonra hak ettiği cezaya uğrar. Şam’da hükümetin eliyle kıvrana kıvrana can verir.

Advertisement

Roman şu satırlarla son bulur: Kıssadan murad hissedir. Bu hisse ise herkes için başka surette olmayıp belki herkes hissesini kendi istediği gibi, alacaktır. Kıssamızdan her kim ne hisse almış ise aldığı hisse kendisine mübarek olsun


3 yorum

Leave A Reply