Hastalık, Hasta Olmak Maraz İle İlgili Söylenmiş Ünlü Sözler (Resimli)

0
Advertisement

Hastalık, hasta olmak, hastalar ile ilgili söylenmiş ünlü sözler. Hastalık hakkında resimli anlamlı güzel sözlerin derlemesi.

Hastalık İle İlgili Güzel Sözler

 • ***Acının ve hastalığın erişmediği ölümlü yoktur.
  Euripides
 • ***Allah, mümin kulunu hastalığa müptelâ eder ki, üzerindeki bütün günahları döksün.
  Hâkim
 • ***Bazılarına, “Sen hasta değilsin, kendini dinliyorsun” derler. Hâlbuki hasta olmaksızın kendini dinlemek de bir hastalıktır.
  Cenap Şehabettin
 • ***Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır.
  Natbaniel Hawtborne
 • ***Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise,
  Yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi.
  Yunus Emre

Hastalık İle İlgili Güzel Sözler

 • ***Biri bütün gece hastanın başında ağladı. Sabah olunca o öldü, hasta dirildi.
  Sadi
 • ***Devlette olduğu gibi insanda da en kötü hastalık kafadan başlayandır.
  Pliny
 • ***Dört adet güzeldir: Hastalara yardım, düşmandan sakınmak, meşveretle iş görmek ve nezafete dikkat etmek.
  Hz. Ömer
 • ***Eğer kimse hasta olmazsa, doktor hasta olur. Philemin
 • ***Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir.
  Sadi
 • **Gerçek dindar olan bir adam, asla ruhi bir hastalığa yakalanmaz.
  Dr. Bryl

Hastalık İle İlgili Güzel Sözler

 • ***Hasta ziyareti nafile ibadetten hayırlıdır.
  Hz. Mevlâna
 • ***Hasta ziyaretinin makbulü, kısa olanıdır.
 • ***Hastalık dediğin şey atla gelir, yaya gider.
  P. Heyse
 • ***Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez.
  Thomas Fuller
 • ***Hastalığa tahammül, ihtirasa tahammülden daha kolaydır.
  Alain

Hastalık İle İlgili Güzel Sözler

 • ***Hastalığa tutulmamak, hasta olup da iyileşmekten daha iyidir.
  Erasmus
 • ***Hastalıklar başlamaya görsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasız dır.
  Ovidius
 • ***Hastanın hâlini hasta bilir.
  Baki
 • ***Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olmaz.
  Eddy Fischer

Hastalık İle İlgili Güzel Sözler

 • ***Mide ülserlerine yedikleriniz neden olmaz. Ülserler sizi yiyenlerden oluşur.
  Dr. Joseph Montague
 • ***Sızlanmak, sabırdan zordur.
  Hz. Ali
 • ***Tıp, hafif hastaları tamamen kurtarma, ağrılarını hafifletme imkânsız hâllerde hastanın tedavisinden uzak durma sanatıdır.
  Hipokrates

Hastalık İle İlgili Güzel Sözler

Advertisement
 • ***Eğer, fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı, Âdemoğlunun kibrinin şiddetinden başı eğilmez olurdu. Bununla beraber yine o, Yüce Allah’a karşı gelmekte atılgandır.
  Hasan Basri
 • ***Allah, hastalığı, gamı, kederi, gönül hoşluğu meydana çıksın ve anlaşılsın diye yaratmıştır.
  Hz. Mevlana
 • ***Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisin dil uzatmasına da sinirlenmez, işte akıllı bir adamın da insanlara yapacağı muamele böyle olmalıdır.
  Seneca

Hastalık İle İlgili Güzel Sözler

 • ***Kişi zengin olsun, yoksul olsun, hastalığı iyileştiren de mutsuzluğu mutluluğa çeviren de zihindir.
  Halil Cibran
 • ***Açgözlülük hastalığından kurtulmak mümkün değildir.
  Hunt
 • ***Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.
  Hatim-i Esam
 • ***Aşk göz açtırmayan bir derttir. Bu derdin ilacı acısıyla oranlı olmalıdır. Bu öyle bir hastalıktır ki, hasta zevk alır. Öyle bir acıdır ki dert sahibi arzu eder. Bu derde kim uğrarsa artık iyileşmek istemez. Acı çeken ise, bu acıdan kurtulmayı dilemez.
  Ibn Hazım
 • ***Aşk hastalığına tutulanlar, bütün kâinatın kendilerine hayran olduğunu, hatta gıpta ettiğini sanırlar.
  Henry de Montherlant

Hastalık İle İlgili Güzel Sözler

 • ***Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir.
  D. Szabo
 • ***Bütün insanlarda ortak olan bilmek arzusu devasız bir hastalıktır, çünkü insanın bilimi arttıkça merakı da artar.
  Descartes
 • ***Cehaletinden haberi olmamak, cahil hastalığıdır.
  A. R. Atcot
 • ***Hased eden daima hastadır, cimri insan, daima fakirdir.
  Hz. Ali
 • ***Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır.
  Einstein
 • ***Mallarınızı zekâtla teminat altına alınız. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Belâya karşı da duayı hazırlıkta tutunuz.
  Ebu Nuaym
 • ***Bedenin hastalığı iyice arttığı zaman yiyip içmenin bir faydası olmadığı gibi, dünya sevgisi ile dolu olan bir kalbe de va’z ve nasihat fayda vermez.
  Malik bin Dinar
 • ***Hasta adam, hastalığı sebebiyle yemeğin tadını alamadığı gibi, dünyalık sahibi de dünya sevgisi sebebiyle ibadetin tadını alıp zevkine varamaz.
  Hz. Isa
 • ***Düşmek korkusu, insanı düşmekten daha çok hasta eder.
  Montaigne
 • ***Felâket, bulaşıcı bir hastalıktır.
  Dostoyevski


Leave A Reply