Hava Kirliliği Nedir? Nedenleri Etkileri ve Zararları Nelerdir? Önleme Yolları

0
Advertisement

Hava kirliliği nedir? Hava kirliliğinin nedenleri, sağlığa ve doğaya etkileri nelerdir? Hava kirliliği için alınacak tedbirler.

HAVA KİRLİLİĞİ

hava kirliliği

Kaynak: pixabay.com

Katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin canlı hayatını ve doğal dengeyi tehdit edecek düzeyde atmosferde bulunması, hava kirliliğine neden olmaktadır.

Hava kirliliği, kaynaklarına göre üç grupta incelenebilir.

a- Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği

Sonbahar ve kış aylarında ısınma amacıyla soba ve kaloriferlerde genellikle kömür, odun ve doğal gaz yakılmaktadır. Özellikle düşük kalorili ve yüksek kükürt oranına sahip yakıtların kullanımı sonucunda atmosfere karışan karbon monoksit (CO) ve kükürt dioksit (S02) gibi gazlar ile partikül maddeler (is, kurum, toz) hava kirliliğine neden olur.

b- Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği

Artan nüfus ve yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak motorlu taşıt kullanımı giderek artmaktadır. Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava kirliliğinin diğer bir nedenidir.

c- Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği

Sanayi tesislerinin yerleşim yerlerinin içinde ya da yakınında kurulması, gelişmiş teknolojilerin kullanılmaması, arıtma tesislerinin ve baca filtrelerinin yetersiz olması hava kirliliğine neden olmaktadır.

Advertisement

Hava Kirliliğinin Etkileri

Hava kirliliği solunum sistemini etkileyerek astım, nefes darlığı ve kronik bronşit gibi rahatsızlıklara neden olur. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri yine hava kirliliğidir.

Hava kirliliğinin olumsuz etkileri insan sağlığı ile sınırlı değildir. Bu durum doğada birçok olumsuzluğu neden olur. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, sera etkisi ve küresel ısınma gibi sorunların temel kaynağı hava kirliliğidir.

Hava Kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirler

  • ***Isıtmada kömür yerine doğalgaz kullanımı artırılmalıdır. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji gibi enerji kaynaklarının kullanımı tercih edilmelidir.
  • ***Orman tahribatı önlenmeli ve ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılmalıdır.
  • ***Şehirlerdeki ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmeli ve elektrikli araçlar ve yeşil enerji yaygınlaştırılmalıdır.
  • ***Sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir. Ayrıca sanayi tesislerinin kurulum yerleri daha dikkatli seçilmelidir.
  • ***Kloroflorokarbon gibi ozon tabakasına zarar veren gazların kullanımı sınırlandırılmalı ve alternatif ürünler geliştirilmelidir.

İnsan Sağlığına Etkileri

  • Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin “İnsan Sağlığına Etkileri” aşağıdaki gibidir:
  • Akciğer kanseri, bronşit, raşitizm, eklem romatizması, kalp hastalıkları, göz yanmaları, nefes darlığı, romatizma, kanın zehirlenmesi
  • Çeşitli tozların vücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde, vücudun zayıf düşerek zafiyete uğraması ve hastalığın vücudun direncini zayıflatması
  • Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi
  • Çeşitli tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleşip kapamasıyla deri solunumuna mani olması


Leave A Reply