Hayvancılık Nedir? Neden Yapılır, Neden Önemlidir? Hakkında Bilgi

0

Hayvancılık nedir? hayvancılığın esasları ve amaçları ile ilgili olarak ansiklopedik bilgiler, hayvancılığın önemi nedir, neden yapılır?

Hayvancılık

Kaynak : pixabay.com

Kasaplık ve hizmet hayvanları yetiştirme işidir. Birçok ülkelerin ekonomisinde önemli yer tutar, çiftçilikle sanayi arasında köprü işi görür.

Daha iyi hayvan nesli üretmek yolunda yapılan çalışmalar bugünkü çiftlik hayvanlarını atalarından çok değişik hale getirmiştir. Sığır ve koyun gibi hayvanlar, hayvancılığın gelişmesi sonunda daha çok et ve süt verir duruma gelmiştir.

İnsanlar tarih öncesi zamanlardan beri hayvancılıkla uğraşmıştır. Hayvanların giyecek, yiyecek, ulaştırma bakımından faydalı olması, duyulan ilgiyi gün geçtikçe artırmış, hayvancılığın gittikçe gelişmesine yol açmıştır.

Bugün hayvanların yalnız taşıma gücü ile, sağladıkları giyecek ve yiyecek maddeleriyle yetinmiyoruz. Hayvanlardan elde edilen maddelerle gübre, tutkal vs. de yapılıyor, hayvan yağları sabun, gliserin, mum vs. yapımında kullanılıyor. Toynak ve boynuzlar eskiden olduğu gibi bugün de tarak, bıçak, şemsiye sapı, kâğıt bıçağı gibi faydalı eşya yapılmasına yarıyor.

Bilimin gelişmesi, hayvanlardan tıpta da faydalanılmasını sağlamıştır. Hayyanların bazı bezleri, daha başka organları çeşitli ilaçların hazırlanmasına yaramaktadır. Bunların en önemlileri adrenalin, pankreatin, pepsindir.

Yurdumuzda Hayvancılık

Yurdumuzda yetiştirilen hayvanların başında sığır, koyun ve kümes hayvanları gelir. Bunlardan başka, keçi, domuz, deve, at, katır, eşek de yetiştirilmektedir.

Her memleketin hayvancıları kendi iklim şartlarına uygun olan hayvanları yetiştirir. Meselâ Güney Amerika’da lama, Asya’da yak (tibet öküzü) yetiştirilmektedir. Avrupa memleketlerinde, hele Amerika’da bir kısım kürk hayvanları da özel çiftliklerde yetiştirilir.

Hayvancılıktaki araştırmalar, özel üretme usulleri sayesinde, bugün, birçok hayvanlar atalarında bulunmayan özellikleri kazanmıştır. Bu usulün başında çiftçilerin iyi vasıflı hayvanları kesip satmaması, damızlık olarak kullanması gelir. Bu sayede hayvan nesli daima gelişmektedir. İleride üreyecek hayvanların bugünkülerden daha üstün olacağına da şüphe yoktur.

Hayvancıların bu gayretlerinin en büyük sebebi daha çok ürün veren hayvanlar yetiştirerek, besleme ve bakım masraflarını ucuza getirmektir. İkinci bir sebep, dayanıklı cinsler üreterek hayvanların daha az hastalanmasını sağlamak, böylece ölüm dolayısıyla uğradıkları zararlardan kurtulmaktır. Hayvancıların, hayvan yetiştirmekte güttükleri bir başka gaye de, çeşitli iklimlere dayanıklı hayvan cinsleri yetiştirebilmektir.

Bütün çalışmalara rağmen her gayeye uygun bir tek hayvan çeşidi yetiştirmek imkânsızdır. Taşıma işlerinde kullanılacak kuvvetli, iri yapılı atlarla, koşu atları arasında büyük fark vardır. Sütü için yetiştirilen inekler eti için yetiştirilenler kadar etli olmaz. Bundan dolayı hayvancılar her şeyden önce yetiştirilecek hayvanın hangi maksat için kullanılacağını düşünürler. Bir sığır sürüsünde doğan yavruların hemen hemen yarısı erkek, yarısı dişidir. Dişiler sütü için beslenir. Erkeklerden bir kısmı sığır olarak satılmak için beslenirken, bir kısmı da dana olarak satılır. Et işlerinin büyük bir endüstri haline gelmesi hayvancılığa günden güne artan bir değer verilmesini sağlamıştır.


Leave A Reply