Henri Bergson Kimdir?

0
Advertisement

Dünyaca ünlü Fransız filozofu olan Henri Bergson’un hayatı, düşünceleri ve çalışmaları ile ilgili bilgiler veren sayfamız. Henri Bergson kimdir?

Henri Bergson
Henri Bergson (18 Ekim 1859, Paris, Fransa – 4 Ocak 1941, Paris, Fransa)

Unlü bir Fransız filozofudur Paris’te doğdu. Öğrenimini Condorcet Lisesi’nde yaptı. Bir ara edebiyatla felsefe arasında tereddüt ettikten sonra, felsefe okumak üzere Ecole Normale Superieure’e girdi. Oradan mezun olduktan sonra birçok okullarda öğretmenlik etti.

Bundan sonra profesörlüğü bırakarak politikayla uğraşmaya başladı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Bilimsel İşbirliği Komitesi başkanı olarak çalıştı. 1928’de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı.

Henri Bergson, felsefesine, zaman konusunu incelemekle başlar. Ona göre zaman, Platon-(Eflâtun) dan beri filozofların ileri sürdüğü gibi «dün, bugün, yarın» şeklinde olmayıp, «her anı farklı oluşlarla beliren devamlı bir değişme» dir. Kısaca, zaman, «şuur halleri» dir. Ölçülemez, ancak sezilir. Zamanın bu kesintisiz devamlılığına Henri Bergson, «süre» (duree) adını veriyor. Zaman gibi hayatta da bir süreklilik hakimdir. Bergson’a göre evrim halinde bulunan hayatın bilgisini bize felsefe verebilir; o da ancak sezgi (intuition) yolu ile mümkündür.

Bu fikirlerini topladığı en önemli eserleri: «Essai sur les donnees imm^diates de la conscience» (Şuurun vasıtasız verileri üzerine deneme); «L’Evolution Cr^atice» (Yaratıcı Tekâmül); «Le rire» (Gülme); L’Ener-gie spiritüeMe» (Ruhî Enerji); «Les deux sources de la morale et de la religion» (Ahlâk ile dinin iki kaynağı) dır.

Advertisement

Leave A Reply