Hersekli Arif Hikmet Kimdir?

0
Advertisement

Hersekli Arif Hikmet kimdir? Hersekli Arif Hikmet hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri hakkında bilgi.

Hersekli Arif HikmetHersekli Arif Hikmet;(1839- 1903)

Divan şiirinin son temsilcilerindendir. Hersek valisi İstolçalı Ali Paşazade Zülfikar Nâfiz Paşa’ nın oğludur. Hersek’te Mostar şehrinde doğdu. Küçük yaşta babasını ve büyük babasını kaybetti. Ailece Bosna’ya göç ettiler. 1854’te İstanbul’a gelerek öğrenimine başladı. İki yıl sonra Sadaret Mektupçuluğu kalemine alındı. Yedi yıl kadar bu kaleme devam etti.

Ahmet Cevdet Paşanın delaletiyle 1868′ de Adliye Dairesi Ceza Mahkemeleri zabıt kâtipliğine getirildi. Oradan temyiz hukuk dairesine nakledildi. Adliyede böyle birtakım vazifelerde bulunduktan sonra maaşı indirilince istifa etti. Manastır, Yanya, Kastamonu, Adana bidayet mahkemeleri hukuk dairelerinde reislik yaptı. Nihayet, 1900 yılında, İstanbul’da temyiz mahkemesi âzalığına getirildi. Ahlâkı çok dürüsttü. Adliye mesleğinden olduğu için hakka ve gerçeğe son derece düşkündü.

Şiirde XVII. yüzyılın büyük üstadları Nailî ve Fehîm’in yolunu takip etmiştir. Gayet çabuk ve kolay yazardı. İlk akademi teşebbüslerinden biri, 1860’da, onun Lâleli’deki Çukurçeşme’de bulunan evinde atılmıştı. Her salı günü toplanan bu encümene gelenler arasında Namık Kemal, Ziya Paşa, Kâzım Paşa, Halet, Şeyh Osman Şems Efendi de vardı.

Hersekli Arif Hikmet’in eski tarzda şiirlerini toplıyan Divan’ı İbnül Emin Mahmut Kemal’in bir önsözüyle 1915’te bir heyet tarafından Maarif Vekâleti hesabına bastırılmıştı. Bundan başka «Levâyih-ul-Hikem» ve «Levâmi-ul-Efkâr», «Sevânih-ul-Beyân» adlı eserleri de vardır.

Advertisement

Hersekli Arif Hikmet, başta tasavvuf olmak üzere, İslâmi bilimleri çok iyi bilirdi. Şiirleri arasında en önemlileri gazelleridir. Bu gazellerde XVII. yüzyıl divan şairlerinden Naili ile Fehim’in büyük etkileri bulunduğu görülür.

1903’te İstanbul’da ölen Hersekli Arif Hikmet Topkapı Mezarlığı’nda gömülüdür.


Leave A Reply