Hipokrat (Hippokrates) Kimdir?

0
Advertisement

Hipokrat (Hippokrates) Kimdir? Hipokrat hayatı, biyografisi, çalışmaları, buluşları ile ilgili bilgi.

Hipokrat (Hippokrates)Hipokrat (Hippokrates); Eski Yunan hekimidir (İstanköy İÖ 460 – Tesalya/Larissa İÖ 377).

Hekimliğin babası olarak anılır. Günümüzde tıp öğrencileri mezun oldukları zaman onun andını yineleyerek and içerler. Annesi ebe, yine Hippokrates adlı büyük babası da hekimdi. Ana babası öldükten sonra Atina’ya gitti. Leontineli Gorgias ile Gorgias’ın kardeşi beden eğitimi öğretmeni Herodikos’un yanında yetişip ustalaştı. Platon onun ücret karşılığında tıp öğrencilerine ders verdiğini, Yunanistan ve Makedonya’da adım adım dolaşarak bir gezici hekim yaşamı sürdürdüğünü belirtir. Aristoteles’e bakılırsa, ölümünden birkaç yıl sonra “Büyük Hippokrates” diye anılmaya başlandı.

Hippokrates’ten Derlemeler adlı tezler koleksiyonunun İstanköy’deki Hippokrates okulu kitaplığının kalıntıları olduğuna ilişkin öneri, daha önemli bilimsel incelemelerin gruplandırılmasına olanak tanıması açısından yararlıdır. Deneysel yatak başucu hekimliğini ya da klinik tedaviyi vurgulayan Epidémicos I ke III (Salgın Hastalıklar I ve III), Regimene sto Akustos Haritomenias (Ağır Hastalıklarda Perhiz) ve Prognosticos (Belirtibilim) başlıca eserleri sayılırken, akciğer hastalıkları üzerine notlar, Aphorismos (Atasözleri), Aeros (Hava), Ñeros (Su), Térras (Yerler), Prorrheticoses I (Tanım Öncesi I) ve Koanos Prenotikoses (Yol Gösterici Öntanımlar) gibi bilimsel incelemeler de bu gruba girer. İkinci grup daha çok teknik cerrahi eserlerden oluşur: To Kefalios Khrismates (Baş Yaraları), Frakhismaos (Kırıklar), Coyintas (Eklemler) ve Mochlion (Cerrahlık). Üçüncü grup ise denemeleri, yarım kalmış eserleri, fizyoloji ve hastalık üzerine düşünülüp tasarımlanan derlemeleri içerir. Anthicos Medika (Antik Tıp), Sakros Haristomeni (Kutsal Hastalık “sara”) bu grubun tersine polemiğe dönük yazılardır.


Leave A Reply