Hırka i Şerif’in Hikayesi ve Hırka i Şerif Camii Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hırka-i Şerif nedir? Hırka-i Şerif neden önemli ve kutsaldır? Hırka-i Şerif’in hikayesi ve yine aynı adı taşıyan camii hakkında bilgiler.

Hırka-i Şerif Camii

Peygamberimizin Hz. Ömer (r.a) ve Hz. Ali (r.a.) aracılığıyla Veysel Karânî Hazretlerine hediye ettikleri mübarek hırkaları veraset yoluyla yıllar boyunca el değiştirmiştir. Bu emanet, çeşitli serüvenlerden sonra varislerden Şükrullah el-Üveysî tarafından Sultan I. Ahmet zamanında (1611) İstanbul’a getirilmiştir. Rivayetlere göre; ilk etapta İstanbul’da Hırka-i Şerif’in muhafaza edileceği mekanın tespitinde güçlükler yaşanmışsa da nihayetinde Üveys Ailesi, Hırka-i Şerif Camii’nin bulunduğu yere yakın bir evde ikâmete karar kılmışlar. Böylece Üveys Ailesi, arzu edenlere Hırka-i Şerif’i evlerinde ziyaret ettirmeye başlamışlardır.

Hırka-i Şerif’in özel bir mekânda ziyaret edilmesine ise ilk kez 1780 tarihinde, dönemin hünkârı Sultan I. Abdülhamit zamanında ve günümüzde cami avlusunda bulunan tek odalı bir mekânda başlanmıştır.Bu bina sonraları, 1811 yılında Sultan II.Mahmut tarafından yeniden tadilattan geçirilmiş. Zamanla Hırka-i Şerif’in bulunduğu mekân ziyaret için kâfi gelmeyince dönemin hünkârı Sultan I. Abdülmecit, bu mukaddes emanetin önemine layık bir cami ve ziyaret mahalli yaptırmaya karar vermiştir. 1847 yılında inşaat başlamış ve ilk icraat olarak da çevredeki bir çok bina istimlak edilerek yıkılmıştır. İnşaat dört yıl sürmüş ve 1851 yılında cami tamamlanarak ibadete açılmıştır.

Hırka-i Şerîf Camii, Hırka Dairesi, Hünkâr Mahfili, Hünkâr Kasrı, Üveys ailesinin en yaşlı erkek ferdi ve ailesi için bir meşrûta, bu kişinin reşit olmaması durumunda kendisine refakat ve vekalet edecek muhafız için bir vekil dairesi ve Hırka-i Şerif’i korumakla görevli bir bölük jandarma için bir kışla (günümüzde Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır) inşa edilerek adeta bir külliye tesis edilmiştir.

Hırka-i Şerif Camii ziyaret adabına uygun olarak inşa edildiğinden diğer camilerimizden oldukça farklıdır. Cami iki katlıdır ve üst katında cemaatin rahatça ziyaretini yapabileceği giriş ve çıkış koridorları mevcuttur. Hırka-i Şerif dairesi ise sekizgen planlı olmakla birlikte bu koridorların tam ortasına isabet eder. Böylece ziyaret devam etse bile ibadeti aksatmayacak bir düzen sağlanmıştır. Kaynaklarda caminin mimarı belirtilmemekle birlikte Üveysi ailesinden olan Haşim Köprülü (ö. 1966), cami projesinde İtalyan mimarların fikrinin alındığı yolundaki bir rivayetten söz etmektedir.

Advertisement

Leave A Reply