Hoca Abdülkadir Meragi Kimdir?

0
Advertisement

Büyük bir Türk bestekarı olan Hoca Abdülkadir Meragi ve hayatı ile ilgili kısa bilginin yer aldığı yazımız.

Hoca Abdülkadir Meragi (Merağı) (1360 – 1435), büyük bir Türk bestekarı ve müzik bilginidir. «Ibni Gaybî» diye de anılır İslam aleminde müzik alanında yetişen en büyük deha sayılır. Güney Azerbaycan’da Merâga da doğduğu için «Merâğî» diye tanınmıştır.

Çok seyahat etmiş, Bağdat, Bursa, nihayet Herat gibİ o zaman ki Türk’lüğün en büyük kültür merkezlerinde bulunmuş, Herat’ta 75 yaşlarında ölmüştür. Ahmet Celâyir, Büyük Timur, oğlu Şahruh, Osmanlılar’dan II. Murat gibi büyük Türk hükümdarları tarafından korunmuş, onların saraylarında yaşamıştır. Müzik bilgisi üzerine yazdığı eserler Batı’da da tanınmıştır. En önemli eseri «Câmî’u’l-Elhân» (Nağmeleri Toplayan Kitap)’tır. Yalnız, «Kenzu’l-Elhân» (Nağmelerin Hazinesi) adlı eşsiz eseri bugün kaybolmuştur.

Bu kitapta yüzlerce eserin notasını bir araya getirmişti. Kullandığı nota, «ebced notası» denilen, Arap harfleriyle yazılan nota sistemidir ki, Doğu’da eskiden kullanılan en yaygın nota yazısı buydu.

Merâğî, bestekâr, hanende, sazende, hafız olarak da pek ünlüdür. Dinî ve dindışı, saz ve söz eseri olarak yüzlerce parça bestelemiştir.

Türkçe, Farsça şiirleri vardır. Türkçe şiirlerinde Azeri diyeleğini kullanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply