Hokand Hanlığı

0

Orta Asya’da kurulmuş olan bir hanlık olan Hokand hanlığı hakkında kısa bilgi.

Hokand Hanlığı Bayrağı

Hokand Hanlığı Bayrağı

1700’den 1876’ya kadar 176 yıl sürmüş bir Doğu Türk devletidir. Hokand bugün özbekistan’da yer alan bir şehirdir. Denizden yüksekliği 400 metre üç demiryolu hattının kesiştiği noktada bulunur. Makine ve kimya endüstrisi vardır. 1911’de 114.000 nüfuslu olan şehir, sonradan gerilemiştir.

Devletin kurucusu olan Şahruh Bey, Rüstem Bey’in oğludur. Hanlığın alanı Fergana idi. Fakat 1800’den 1865’e kadar Taşkent’i de elinde tutmak suretiyle oldukça genişlemişti. 1826’dan başlayarak bir müddet Çin’e bağlı olan Doğu Türkistan’ı da almak suretiyle Asya devletleri içinde büyük önem kazanmıştı. 1868-1876 arasındaki son 8 yılda Rusya’ya bağlı olmak zorunda kaldı. 1758’den başlayarak birkaç yıl da Çin’e bağlı oldu. 1865’te Taşkent’i ele geçiren Ruslar, 1876’da Hokand Hanlığı’na son vermişler, bu Türk ülkesini Rusya’ya katmışlardır.


Leave A Reply