Hortumlu Kınkanatlılar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hortumlu kınkanatlılar nelerdir? Hortumlu Kınkanatlıların özellikleri, çeşitleri, beslenmesi, türleri, hakkında bilgi.

Hortumlu-KinkanatlilarHortumlu Kınkanatlılar; (Curculionidae), hortumluböcekler olarak da bilinir, Coleoptera (kınkanatlılar) takımından böcek familyası. Yaklaşık 40 bin türüyle tüm hayvanlar âleminin en geniş familyasıdır. Birçok türü tarım ve orman bitkilerinin en önemli zararlıları arasında yer alır. Başlarının hortum biçiminde uzamış olması, 10-12 parçalı ve genellikle dirsekli olan duyargalarının hortumda bulunan bir oluğa yatırılabilmesi başta gelen ayırt edici özellikleridir. Ağız parçaları hortumun ucundadır. Kanat birçoğunda yoktur; öbürlerindeyse çok iyi uçmalarım sağlayacak ölçüde gelişmiştir. Çoğunun uzunluğu 6 mm’yi geçmez, ama 80 mm’yi aşan türleri de vardır. Genellikle soluk renkler üzerine az ya da çok desenli olmalarına karşın Brezilya’da yaşayan Entimus cinsi gibi bazı üyeleri parlak renklidir.

Hortumlu kınkanatlıların büyük bölümü tümüyle bitkilerle beslenir. Çoğu türün tombul ve bacaksız olan larvaları tek bir bitki türünün ya da yakın akraba türlerin çiçek başı, tohum, etli meyve, gövde, kök gibi belli bir bölümünden beslenir. Erişkin olanlar beslenme konusunda daha az seçicidir. Hortumlu kınkanatlıların beslenmede bu kadar başarılı olması çok kullanışlı bir hortum geliştirmelerine bağlanmaktadır. Hortumları yalnızca bitki dokularını delmeye ve beslenmeye değil, yumurtalar için oyuklar açmaya ve yumurtaları bu oyuklara itmeye de yarar. Bu familyanın son derece zararlı üyeleri arasında pamuk hortumlu-böceği (Anthonomus grandis), elma gözkurdu (A pomorum), buğdaybiti (Calandra granaria), pirinçbiti (Sitophilus ya da C. oryzae), fmdıkbiti (Balaninus nucum) (bak. fındıkkurdu) ve çizgili bezelyeböceği (Sitona lineata) sayılabilir.

Kavak, söğüt, kızılağaç, akçaağaç gibi ağaçlarla, meyve ağaçlan ve asmaların yaprak saplarını kesen ve birçok yaprağı rulo haline getiren sigaraböceği (Byctiscus betulae), larvaları özellikle kestane meyvelerinde büyüyen kestanekurdu (Curculio elephas), larvaları özellikle meşe palamutlarında büyüyen palamutkurdu (C. glandium), daha çok yeni yetişen çamların kabuk altında yollar açan Pissodes notatus, göknar ve ladin gövdelerinde oyuklar açan göknar hortumluböceği (P. piceae) hortumlu kınkanatlıların Türkiye ormanlarında görülen en önemli türleri arasındadır.

Bu böceklerin tropik bölgelerde yaşayan bazı türleri (örn. Rhynchophorus cinsi) palmiye ağaçlarına büyük zarar vermekte, bunlardan R. cruentatus türünün yaklaşık 50 mm uzunluğundaki larvaları Kuzey Amerika Yerlileri tarafından çiğ olarak ya da kızartılarak yenmektedir.

Advertisement

Leave A Reply