Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir? (Kısaca)

0

Romanlarında kullandığı yalın dil ile geniş bir çevre tarafından okunup sevilmiş bir roman yazarımız olan Hüseyin rahmi Gürpınar’ın hayatı ve eserleri.

Hüseyin Rahmi GürpınarHÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864 – 1944)

Advertisement

İstanbul’da doğdu. Anne annesinin eski İstanbul evlerinin tipik bir örneği olan konağında büyüdü. Mahmudiye Rüştiyesinde okudu. 1878’de Mülkiyeye girdiyse de hastalığı nedeniyle öğrenimini yarım bıraktı. Yaşamını yazılarıyla kazandı. Bir ara Kütahya milletvekili oldu.

Hüseyin Rahmi, mahalle aralarındaki kadın kavgalarını, gelin kaynana geçimsizliklerini, konak yaşamını, gizli kadın erkek ilişkilerini, batıl inançları, yüzeyde kalan batılılaşma heveslerini konu edinen romanlarıyla tanındı. Romanlarında daima gözlemden yola çıkan yazar, eski İstanbul’un günlük yaşamını okuyucuya yansıttı. Genellikle halk arasından seçtiği kişilerin konuşmalarını başarılı bir biçimde canlandırdı.

Hüseyin Rahmi, bu yönüyle edebiyatımızda realizmin ve natü-ralizmin önemli temsilcilerinden sayılmaktadır. Güldürücü üslubu ve deyimlerini ustalıkla kullanmasıyla Ahmet Mithat geleneğini sürdürmüştür. Dilinin de yalın olması onun geniş kitlelerce sevilerek okunmasını sağlamıştır. Hüseyin Rahmi yaşadığı dönemi günümüze ustalıkla taşıyan popüler yazarlarımızdan biridir.

Özellikle romanlarında çok yalın bir dil kullanan Hüseyin Rahmi Gürpınar, her dönemde, eserlerini okuyacak az veya çok okuyucu kitlesi bulmuştur.

Advertisement

Eserlerinden bazıları: Şık, iffet, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Mürebbiye, Tesadüf, Gulyabani, Utanmaz Adam, işkiya İninde


Leave A Reply