Hutular Kimlerdir?

0
Advertisement

Son dönemdeki soykırımda rol oynayan Hutular ile ilgili olarak genel ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Hutular
Hutular, bahutular olarak da bilinir, Ruanda ve Burundi’de nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan ve bir Bantu dili konuşan halk. Ruanda’daki nüfusun yüzde 88’ini, Burundi’deki nüfusun ise yüzde 83’ünü oluştururlar. Hutular geleneksel olarak göçebe-savaşçı bir Nil topluluğu olan Batusilerin egemenliği altında kalmışlardır.

Bahutular kendilerinden önce bu bölgede yaşayan Batuaları ayrılmaya zorlayarak onların yerini aldılar. Yaşamları küçük ölçekli tarımsal etkinlik çevresinde biçimlenirdi. Toplumsal örgütlenmeleri klan temelindeydi. Pek büyük olmayan bazı bölgelerde bahinzalar (küçük krallar) egemendi. Tutsilerse bölgeye 14. ya da 15. yüzyılda geldiler ve zamanla Hutuları egemenlikleri altına aldılar. Ruanda’da Tutsilerin egemenliği 1961’e değin sürdü. Burundi’de 1972’de başarısız bir Hutu ayaklanması oldu.

Hutu ve Tutsi kültürleri büyük ölçüde bütünleşmiş durumdadır. Tutsiler, önceden Hutularca konuşulan ve karşılıklı olarak anlaşılabilen birer Bantu dili olan Burundi ve Ruanda dillerini benimsemişlerdir. Akrabalık ve klan sistemi gibi, sığıra verilen önem de büyük olasılıkla Tutsi kültüründen gelmektedir, Tusiler ve Hutular temelde aynı dinsel inançlara bağlıdırlar. Bu inançlar arasında animizmin çeşitli biçimleri ile günümüzde Hıristiyanlık yer almaktadır.


Leave A Reply