Hz. Adem Hayatının Özeti, Hz. Adem Kimdir? Özellikleri, Mucizeleri

40
Advertisement

Hz. Adem kimdir? Hz. Adem peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. Adem’in hikayesi, hayatının özeti, Hz. Adem hakkında bilgi.

Hz. Adem

Hz. Adem;ilk Peygamber ve ilk insandır. Allah O’nu topraktan yaratmış, sonra rûhundan üfleyerek can vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem’in yaratılışı ile ilgili pek çok ayet-i kerime vardır. O, insanlığın babasıdır. Yaratıldığı zaman Allah meleklere Hz. Adem’e secde etmelerini emretmiş, ancak cin taifesinden olan şeytan yani iblis, “beni ateşten, Adem’i ise topraktan yarattın. Ben ondan daha kıymetli ve şerefliyim. O’na secde etmem” demiş ve Allah’ın emrine itaatsizliği sebebiyle Cennetten ve Allah’ın rahmetinden kovulmuştur.

Allah Hz. Adem’e eş olsun diye Hz. Havva‘yı da yaratmış ve onlara eşyanın isimlerini öğretmiştir. Cennette huzur içinde yaşayan Hz. Adem ve Havva şeytanın hilesine kanarak Allah’ ın yasakladığı meyveyi yiyince Cennetten çıkarıldılar. Yeryüzüne indirildiler. Hatalarını anlayınca büyük bir pişmanlık duyup tövbe ettiler. Allah onların samimi tövbelerini kabul edip kendilerini affetti. Hz. Adem’e Peygamberlik verdi. Onları yeryüzünde kendisinin halifesi yaptı, insanlığı onlardan türetti.

Allah’ın Hz. Adem’i yoktan var etmesi O’nun sınırsız güç ve kudretini göstermesi bakımından çok önemlidir. Allah bir şeyin olmasını murad edince ona ancak “Ol” der, o da oluverir.

Bakara Suresi’nde Hz. Adem’den bahsedilirken yüce Allah şöyle buyurur:
“Hani meleklere Adem’e secde edin demiştik de iblisten başkası hemen secde etmişlerdi, iblis ise dayattı, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Ve demiştik ki: “Ey Adem, sen eşinle birlikte Cennete yerleş, neresinden isterseniz bol bol yiyiniz, ancak şu ağaca yaklaşmayınız. Yoksa zalimlerden olursunuz.”

Advertisement
hz adem

Kaynak : pixabay.com

Hz. Adem Hakkında Bilgi

Hz. Adem, eski din kaynaklarına göre, dünyaya gelerek onu anlamlandıran ilk insan. Tevrat’a göre (Tekvin 1), Tanrı önce Adem’i, sonra ona yardımcı olarak birtakım hayvanları yarattı. Adem bunlardan hiçbirini kendisine denk görmediği için, Tanrı Adem’e eş olarak onun bir kaburga kemiğinden Havva’yı yarattı. Adem cennet bahçesine bekçi olarak gönderilmişti. Bu bahçenin ortasında “hayat” ve “iyi ile kötüyü tanıma” ağaçları vardı. Bu son ağacın meyvesi Adem’e yasaklanmıştı. Yılana (şeytana) uyarak önce Havva sonra da Adem bu yasak meyveden yediler ve ceza olarak cennetten kovuldular. Tevrat’ın başında ele alınan bu konu aslında Asur kaynaklarından gelmekteyse de orada tek tanrılı İsrail dininin özelliğine uyacak biçime sokulmuştur. Tevrat’a daha sonra katılmış olan eklemenin evrenin yaratılmasından söz eden bölümünde ise, Adem ile Havva aynı zamanda yaratılmış ve bütün öteki yaratılanların başına geçirilmiş olarak gösterilmektedir. Aslında Babillilerin evrenin yaratılması anlayışına yakın olan bu görüş, Musa dininin yabancı konuları işlemekteki gücünü bir kez daha gösterir.

İlk Hıristiyan ilahiyatçısı olan Paulos’a göre (I. Korinthoslulara Mektup, XV, 45) Tevrat’ta günah işlemenin ve ölümünün nedeni olarak gösterilen birinci Adem’den farklı olan ikinci Adem, yani İsa yaşam kaynağıdır. İlk Adem yaşayan can oldu, son Adem dirilen ruh oldu. Birinci Adem topraktandır; ikinci Adem gökten geldi.

Kuran’ın birçok suresinde de Adem ile Havva’dan söz edilir (Sure: 3; 15; 38 vb). Kuran’a göre Adem, Azrail’in Allah’ın isteği üzerine getirdiği kırmızı, beyaz ve kara topraktan yaratılarak kendisine ruh verilmiştir. Bu yüzden insanoğlu çeşitli renklerdedir. Adem’e secde etmeye çağrılan meleklerden İblis (Şeytan) secde etmek istemedi, bunun üzerine kendisine lanet olundu. Adem ile Havva’yı günaha sokan ve cennetten çıkarılmasına neden olan odur. Uzun bir ayrılıktan sonra ikisi yeryüzünde buluştular ve burada üreyip insan soyunu çoğalttılar.

Adem ile Havva öyküsü Batı ve Doğu edebiyatında çeşitli biçimde incelenmiş olup Adem konusundaki çeşitli söylentiler, insan yazgısına ilişkin yorumlardır. Bu yorumlar da sanatın farklı dallarında (şiir, resim, öykü) konu olmuştur.


40 yorum

  1. çok teşekkürler çok yardımcı oldu bu site bana yalnız habil ile kabili de yazsanız süper olur
    tekrar teşekkürler

  2. Ben Din dersi ödevim olarak kullanacağım. Gerçekten de kısa ve öz bir anlatım. Umarım hoca da öyle düşünür. Herkese iyi günler.

  3. süper ödevim uzundu ama sayenizde yorulmadan yazdım bu arada yunusemre ben sedef 5b ye gidiosan♥♥♥

Leave A Reply