Hz. Ebubekir Kimdir?

0
Advertisement

Hz. Ebubekir kimdir ve ne yapmıştır? Hz. Ebubekir hayatı, halifelik dönemi, ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Hz. Ebubekir

Hz. Ebubekir Kimdir?

Hz. Ebu Bekir Abdullah (571-634), Hz. Peygamber‘in vefatı üzerine halife seçilen ilk İslam büyüğüdür. Babası Ebu Kuhafa’dır. Kendisi hali vakti yerinde Mekkeli bir tüccar olarak tanınmıştı. -Yaklaşık olarak Hz. Muhammed‘ten bir kaç yaş küçük olduğu söylenir. Peygamber (S.A.S) ile henüz nübüvvet (nebilik, peygamberlik) gelmeden önce dost olmuşlardır. İlk erkek ve olgun yaştaki sahabi odur. O, Hz. Muhammed‘in Allah tarafından gönderildiğine ilk baştan bütün gönlü ve ruhu ile inanmıştır. Miraç mucizesine de ilk o inanmıştır. Hicrete karar verildiğinde Peygamber’le beraber olacağını öğrenince gözyaşlarını tutamamıştır. Sade davranışlı ve mert karakterli insandı.

Hz. Peygamber‘in Medine’ye hicretinde beraberinde bulunmuş olması; Kur’an’da “İkilerin ikincisi’ (sani el-isneyn)” niteliğiyle zikri suretiyle mükafatlandırılmasına neden olmuştur. Hz. Muhammed‘in, hicretten kısa bir süre sonra, onun kerimeleri Hz. Aişe ile evlenmesi bağlılıklarını daha da güçlendirmiştir. Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşı olarak, hayatını İslamiyete ve İslamın zaferine adamıştır. Hicretin 9. (631.) yılında Mekke’ye hacılar kafilesi başında Peygamber onu görevlendirmistir.

Halife Olması

Vefatları arifesinde Hz. Muhammed (S.A.S.) hastalanınca, İslam cemaatına imamlık görevini ona tevdi buyurdular. Ve evrenin kendisiyle övündüğü, vefat edince de, (25 mayıs 632) Peygamber Halifeliğine o seçildi. Hz. Peygamber‘in irşatları dışına çıkmayan ve İslamiyeti canından çok seven Hz. Ebu Bekir’in ilk halife seçilmesi son derece yerinde olmuştur. Bid’atlar (sonradan türeyen şeyler) ‘den sakınmış, Sünnet-i seniyye’ye tartışmasız bağlı kalmıştır. Zamanında bazı kıyam ve isyanlar olmuşsa da bunları tedbir ve gerçek inanç kuvvetiyle bastırmıştır. Bahreyn, Umman’dan başka Yemen ve Hadramevt İslam kudreti ve nuru ile iyice ışıklandı. Zamanında İran’da El-Hira ve Filistin’de Acnadayn zaferlerinin lezzetini tatmıştır. Vefatı 22 Cemaziyelahır 13 (23 Ağustos 634) tarihindedir. Hz. Peygamber‘in yanına defnolundu.

Hz. Ebu Bekir’in büyük hizmetlerinden biride: Ku’ran-ı Kerim’in ilk nüshasını tedvin ettirmiş olmasıdır. Bir noktaya daha işaret uygun olur: Hz. Ebu Bekir, halifeliğe seçildikten sonra da hayatında bir değişikliğe lüzum görmemiş, eskisi gibi yaşamıştır. Sade ve gösterişsiz hayatı ile örnek olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply