Hz. Hafsa Kimdir?

0
Advertisement

Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa hayatı, biyografisi, Peygamber Efendimiz ile olan yakınlığı hakkında bilgi.

Hz. Hafsa; Hz. Hafsa validemiz, Peygamberimizin halifesi, bahadırlar sultanı, ilim ve fazilet bayrağı Hz. Ömer’in kızıdır. Kendisi Ensarlı Huzâfe oğlu Haris’le evli idi. Kocasını çok seviyor, ona itaat ve hizmette hiç bir kusur göstermiyordu. İslâm uğruna eşi ile beraber nice sıkıntılar, acılar çekti. Babası ve kocası Resûlullah’ın en yakın arkadaşlarındandı. Hele Hz. Ömer, Müslümanların içinde Hz. Ebubekir’den sonra şeref ve faziletçe ikinci sırayı alıyordu.

Hz. Hafsa’nın kocası Huzâfe oğlu Haris, müşriklerle yapılan bir savaşta, çok büyük kahramanlıklar göstererek, vücudu delik deşik oluncaya kadar çarpışıp şehit oldu. O sırada Hz. Hafsa’da harp meydanında bulunuyor, diğer yaralıların ve kocasının başından ayrılmıyordu. Hz. Haris vefakâr hanımının gözleri önünde şehid düştü. Hz. Hafsa günlerce ağladı, sızladı. Hatta bu keder sebebiyle hasta oldu. Büyük Sahabi Hz. Ömer kızının bu durumuna çok üzülüyor, onu nasıl teselli edeceğini bilemiyordu.

Şefkat ve merhamet güneşi sevgili Peygamberimiz bu durumları görüyordu. Daha önce Hz. Aişe ile evlenerek Hz. Ebubekir’i nasıl memnun etmiş ise; üzüntü ve kederleri dağılsın, İslâm için gösterdikleri fedakârlıklara bir mükâfaat olsun diye Hz. Ömer’le de akraba olmak için, Hz. Hafsa ile evlendi.

İffet ve nezaket timsali Hz. Hafsa ile evlendiğinde Resûlullah 55 yaşında bulunuyordu. Bu evliliğe başta Hz. Hafsa ve babası olmak üzere bütün Müslümanlar çok sevindiler.

Resûlullah Efendimiz bu dul, hasta ve mahzun kadınla evlenmekle ne kadar merhamet sahibi bir insan olduğunu göstermiştir.

Advertisement

Hz. Hafsa, Emevi Devleti’nin kurucusu Muaviye b. Ebu Süfyan’ın saltanatı devrinde vefat edinceye kadar Medine’de ömrünü ibadet, namaz ve oruçla geçirdi. Vefatında cenazesi Baki Kabristanında, müminlerin annelerinin yanındaki ebedi istirahatgâhına defnedildi.


Leave A Reply