Hz. Muhammed Dönemi Savaşları, Nedenleri Sonuçları ve Fethedilen Yerler

0
Advertisement

Hz. Muhammed döneminde hangi savaşlar yapılmıştır, nasıl sonuçlanmıştır? Hz. Muhammed’in katıldığı savaşlar hakkında bilgi.

hz-muhammed-savas

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR

BEDİR SAVAŞI (624)

Müslümanlar, Mekke’de bıraktıkları mallarını Kureyş kervanına el koyma ile karşılamak isteyince putperestler harekete geçmişlerdir. Bu mücadele Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır.

Önemi ve Sonuçları

 • O Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir.
 • O İslamiyete katılım artmıştır.
 • O İlk İslam savaş hukuku ortaya çıktı. Bu hukuka göre; ganimetlerin 1/5’i hazineye, 4/5’i ise savaşa katılımı artırmak amacıyla savaşanlara dağıtılmıştır.
 • O Ayrıca putperest esirlerden okuma yazma bilenlerin 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalacağı belirtilmiştir. Bu durum İslamiyetin eğitim ve öğretime önem verdiğinin göstergesidir.

UHUD SAVAŞI (625)

Bu savaşın temel nedeni putperestlerin Bedir yenilgisinin öcünü almak istemeleridir.

Önemi ve Sonucu

Advertisement
 • O Müslümanların putperestler karşısında aldığı ilk ve tek yenilgidir.
 • O Medine’deki Yahudilerin bir kısmı Medine Sözleşmesi’ne uymadıkları gerekçesiyle şehirden çıkarılmıştır.

HENDEK SAVAŞI (627)

Mekkeli müşriklerin Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak istemeleri nedeniyle çıkmıştır.

Hz. Muhammed İranlı komutan Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi üzerine şehrin bir bölümünü hendeklerle çevirmiştir.

Önemi ve Sonucu

 • O Bu savaş Müslümanların son savunma savaşıdır.
 • O Putperestler İslamiyet’i ortadan kaldıramayacaklarını anlamışlardır.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628)

Hz. Muhammed ve çevresindeki Müslümanların Kabe’yi ziyaret etmek için yola çıkması üzerine bu durumdan çekinen Mekkeliler barış talebinde bulunmuşlardır. Burada yapılan barışa göre;

 • O Müslümanlar haccı o yıl değil, ertesi yıl üç gün süreyle yapacak. Putperestlerin müslümanlardan çekindiklerinin göstergesidir.
 • O Taraflar arasında 10 yıl savaş yapılmayacak. Bu süreç İslamiyetin yayılmasına büyük katkı sağlayacaktır.
 • O Taraflar çevredeki Arap kabilelerini himaye edebilecek ama askeri yardımda bulunmayacak.
 • O Reşid olmadan Müslümanlığı seçen Mekkeliler Medine’ye alınmayacak.

Önemi:

Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları ve Medine İslam Devleti’ni resmen tanımışlardır. Bu durum Müslümanların ilk diplomatik başarısıdır.

Advertisement

HAYBER KALESİ’NİN FETHİ (629)

Şam Ticaret Yolu’nun önemli bir noktasında olan Hayber Kalesi, Hz. Ali tarafından alınmıştır.

Bu kalenin alınmasıyla;

 • O Şam ticaret Yolu’nun kontrolü Müslümanlara geçmiştir.
 • O Müslümanların ilk toprak kazancı olmuştur.
 • O Gayri Müslimlerden ilk kez vergi alınmıştır.

MUTE SEFERİ (629)

Suriye tarafındaki bu bölgeyi İslamiyet’e çağırmak için görevlendirilen elçinin öldürülmesiyle sefere çıkılmıştır. Hz. Muhammed bu sefere katılmamıştır. Bizans’a karşı yapılan bu ilk savaşta iki tarafta tam bir sonuç alamamıştır.

UYARI

Bu savaş bir seriyye’dir. Hz. Muhammed’irı katıldığı savaşlara “Gazve”, katılmadıklarına ise “Seriyye” denir.

MEKKE’NİN FETHİ (630)

O Mekkelilerin himaye altındaki kabilelere askeri yardım yapmaları Hudeybiye Antlaşmasının ihlali anlamına geliyordu.

Bunun üzerine harekete geçen Hz. Muhammed Mekke’yi almış, şehirde genel af ilan etmiş ve Kabe’yi putlardan temizlemiştir.

HUNEYN VE TAİF SEFERLERİ (630)

Bu seferler Mekke’yi Müslümanlardan geri almak isteyen putperestierle yapılmıştır. 9eferler sonucunda Mekke’nin fethi pekişmiş ve Hicaz bölgesi tamamen Müslümanların denetimine girmiştir.

TEBÜK SEFERİ (631)

 • O Bizans İmparatoru Heraklius’un Arabistan’a sefere çıkacağı haberi üzerine Hz Muhammed sefere çıkmıştır. Haberin doğru olmadığı anlaşılınca on gün kalınıp geri dönülmüştür.
 • O Bu sefer Hz. Muhammed’in son seferidir. Gassani Araplarının Müslüman olması sağlanmıştır.

VEDA HACCI VE HUTBESİ (632)

Hz. Muhammed son kez hac görevini yerine getirmiş ve Arafat’ta Müslümanlara bir konuşma yapmıştır. Hz. Peygamber bu hutbesinde Kuran’ ın tamamlandığı, kadınlara ve kölelere iyi muamele edilmesini, bütün Müslümanların eşit olduğunu belirtmiştir.


Leave A Reply