Hz. Ömer Resimli Sözleri, Adaleti İle Ünlü Hz. Ömer’den Anlamlı ve Güzel Sözler

1
Advertisement

Hz. Ömer’e ait sözler, Hz. Ömer resimleri, söylediği sözler. Dört halifeden biri olan Adaleti ile ünlü Hz. Ömer’in söylediği anlamlı ve güzel sözler.

Hz Ömer

Hz Ömer; tam adı Ömer BIn Hattab (d. y. 586, Mekke – ö. 3 Kasım 644, Medine, Arabistan), Hz. Muhammed’den sonra İslam devletini yöneten (hd 634-644) ikinci halifedir. Halifeliği döneminde Mezopotamya ve Suriye fethedilmiş, İran’la Mısır’ın fethine başlanmıştır.

Mekke’nin Kureyş kabilesinin Adi kolundan geliyordu. Mekke yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş, Hz. Muhammed’e ve ilk Müslümanlara şiddetle karşı çıkmıştı. 618’de İslamı kabul etmesi Müslümanlar için büyük güç kaynağı oldu. 622’de Hz. Muhammed ve öteki Mekkeli Müslümanlarla birlikte Medine’ye göç ettikten sonra peygamberin başdanışmanları arasına girdi, Hz. Muhammed’in bütün savaşlarına katıldı. Bu dönemde Hz. Ebubekir’le yakın ilişki içindeydi. Hz. Muhammed 625’te kızı Hafza’yla evlendikten sonra Ömer’in devlet içindeki konumu güçlendi. Hz. Muhammed’in 632’de ölümünden sonra, Medineli Müslümanların Mekkeli Hz. Ebubekir’in halifeliğini kabul etmelerinde büyük rol oynadı.

Büyük ölçüde Ömer’den güç alarak hüküm süren Hz. Ebubekir (hd 632-634) onu halifeliğe atadı. Hz. Ömer, kendisini “inananların komutanı” (emirü’l-müminin) olarak adlandıran ilk halife oldu. Onun döneminde İslam devleti bir Arap beyliğinden bir dünya gücü durumuna geldi. Bu büyük yayılma dönemi boyunca genel politikaları yakından denetledi ve fethedilen topraklarda yönetimin ilkelerini saptadı. İslam devletinin bundan sonraki yapısı, bu arada hukuk düzeni büyük ölçüde Hz. Ömer tarafından oluşturuldu. Resmî yazışmaların korunması için arşiv kurdurdu ve Hicri takvimi düzenletti. Son derece sade bir yaşam süren Hz. Ömer adaleti ve otoritesiyle büyük saygınlık kazanmış güçlü bir yöneticiydi. Halifeliğinin 10. yılında İranlı bir köle tarafından kişisel nedenlerle, Medine’de öldürüldü.

Sözleri

Hz. Ömer Sözleri

Kendi nefsinde görmediğin bir ayıbı, başkasında görmen en büyük ayıptır.
 • Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin faydası olmaz.
 • Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.
 • Bir kimsenin kıldığı namaza ve tuttuğu oruca bakmayanız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde riayet ediyor mu, helal haram gözetiyor mu, insanlara merhametli davranıyor mu ona bakın.

Hz. Ömer Sözleri

Advertisement
İnandığınızı gibi yaşamıyorsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
 • Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.
 • Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyettir.
 • Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Hz. Ömer Sözleri

 • Kişiliğini makamdan alanlar; makamdan sonra kişiliksiz kalırlar.
 • İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.
 • Etrafındakilerin çokluğu sen aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin.

Hz. Ömer Sözleri

 • Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl seviyesini anlarım.
 • Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.
 • Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

Hz. Ömer Sözleri

Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir.
 • Allah seni birinin sevgisiyle rızıklandırdığı zaman gücün yettiğince o sevgiye sıkıca tutun.
 • Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.
 • İnsanların en cahili, ahiretini başkasının şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.
 • İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

Hz. Ömer Sözleri

Allah’tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur.
 • Mescitte oturan kimse, Allahü Teala’nın huzurunda bulunuyor demektir.
 • Eşler arasında tartışma olursa iki tarafta ateş olmasın. Bir taraf su olsun ki sorun çözülsün.
 • Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Hz. Ömer Sözleri

Günah işlemekten vaz geçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.
 • Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır.
 • En zor ibadet, gönül kazanmaktır. En büyük günah kalp kırmaktır.
 • Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.
 • Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.
Hz. Ömer Sözleri
Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır.
 • Mal cimride, silah korkakta, fikir zayıfta olursa işler bozulur.
 • Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.
 • Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.
 • Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

Hz. Ömer Sözleri

Advertisement
En akıllı kimse, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir.
 • Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.
 • Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.
 • İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.

Hz. Ömer Sözleri

Kabirlerde huşu içinde ol.
 • Layık olmayan kimseye dil dökme. Kendini boş yere rezil edersin.
 • Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile ondan ayrılma.
 • Dünyaya az meylet ki, hür yaşayasın.

Hz. Ömer Sözleri

Ölçünüz daima Allah rızası olsun.
 • İnsanlarla güzel dostluk kurmak aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak ilmin yarısı, iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır.
 • İşlerinde de Allah’tan korkanlarla istişare et.
 • Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.
 • Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sadık niyetidir.
 • Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, o’na isyan etmesi; şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

Hz. Ömer Sözleri

İbadet anında tevazu içinde ol.
 • Dua, sema ile arz arasında durur. Rasulullah’a salavat getirilmedikçe Allah’a yükselmez.
 • Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.
 • Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.
 • Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!
 • Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.


1 Yorum

Leave A Reply