Hz. Safiye Kimdir?

0
Advertisement

Hz. Safiye kimdir? Hz. Safiye anamızın hayatı, biyografisi, Peygamberimiz ile evliliği hakkında bilgi.

Hz. Safiye; Yahudilerin en kuvvetli oldukları bölge olan Hayber, Hz. Peygamber ve kahraman sahabeleri tarafından fethedilmiş, daha önceleri Peygamberimizi öldürmeye teşebbüs eden Beni Nadir Yahudileri esir edilmişlerdi. Bu arada Beni Nadir’in önder ve reislerinden olan Ehtap Oğlu Hüyey’in kızı Safiye’de esir edilerek Peygamberimizin hissesine düşmüştü. Kabilesi arasından Kenane isimli bir adamla evlenip, kocasının ölümünden sonra dul kalan Safiye zeki, iyi yetişmiş, kültürlü bir kadındı. Peygamberimizin huzuruna getirilince Resûlullah onu azad etmiş ve:

“- Ey Safiye, istersen kavmin Yahudilere döner, istersen benimle kalırsın, serbestsin.” demişti.

Safiye daha önce gördüğü bir rüyayı hatırladı. Rüyasında ayın gökten kucağına düştüğünü görmüştü. Bazı bilginler bu rüyayı, O’nun Müslümanların önderi Hz. Muhammed aleyhisselâm ile evleneceği şeklinde yormuşlardı. Safiye de zaten İslâm’ı beğeniyordu. Son ve mükemmel dini büyük bir sevinçle kabul ederek:

“- Ey Allah’ın Resûlü, İslâm’ı seçiyorum! Seni tasdik ediyorum. Artık Yahudilikle hiç bir ilişiğim kalmamıştır. Zaten ne oğlum ne de kardeşim var. Küfürle iman arasında serbest bırakıldığıma göre elbette imanı seçer, seninle beraber olmak isterim” diye cevap verdi.

Peygamberimiz, Safiye ile evlenmesinin hayırlı neticelerini düşündü. Belki bu sayede hem himayesiz bir Yahudi kadınını emniyet altına alır, hem O’nun İslâm’a düşman kabilesini biraz olsun yumuşatabilirdi. O, alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Kendisini seçen, İslâm’ı kabul eden bir kadını, soyu sopu Yahudi bile olsa geri çeviremezdi.

Advertisement

Peygamberimiz Hz. Safiye ile evlendi. Zaman geçince diğer hanımları Hz. Safiye’nin nasıl samimi bir Müslüman olduğunu, nasıl becerikli, zekî ve cömert bir kadın olduğunu görüp, takdir ettiler. Gerçekten Hz. Safiye Resûlullah’ın hizmetini hiç aksatmıyor, O’ndan her geçen gün yeni şeyler öğrenmek için can atıyordu. Çok cömertti. Fakat cömertliği hiç bir vakit israf derecesini bulmaz, bir miktar da tasarruf ederdi. Vefatı sırasında hayli malı olmuştu. Hicri 50. yıla kadar yaşadı. Allah Resülünün hanımı olma şerefiyle bahtiyar bir ömür sürdü. Hz. Peygamber hakkında önemli hadisler rivayet etti.

Allah mü’minlerin annesi Hz. Safiye’den razı olsun.


Leave A Reply