I ve İ Harfi İle Başlayan Müzik Terimleri ve Anlamları

0
Advertisement

I / İ harfi ile başlayan müzik terimleri nelerdir? Müzik terimleri sözlüğü a dan z ye müzik terimleri ve açıklamaları.

IMPRESSIONISME (Fran. İzlenimcilik, empresyonizm) — Debussy’nin empresyonist ressam ve sembolist ozanların prensiplerinden alarak müziğe getirdiği «akım».
IMPROMPTU (Fran.) — Doğaçtan yorum (improvisation) anlamına gelmekle birlikte 19. yüzyılda gelişmiş şarkı (lied) biçiminde yazılmış parçalar için kullanılmıştır.
IMPROVISATION (Fran.) — Doğaçtan yorum, ya da söyleyiş. Müziği hazırlıksız olarak, içe doğduğu gibi, hem yaratma, hem de yorumlama sanatı.
INSTRUMENTATION (Fran.) — Çalgılama
INTERLUDE (Fran.) — Bir yapıtın ana bölümleri arasında yorumlanan parça.
INTERMEZZO (İtal.) — (1) Başlangıçtaki anlama göre, bir oyunun perdeleri arasında, dekor değişmesine ve oyuncuların hazırlanmasına fırsat vermek için sunulan müzikli kısa oyun. İntermezzo’lar sonraları opera perdeleri arasında da oynanmıştır. (2) Operalarda ara müziği.
İNGİLİZ KORNOSU — Obua ya kıyasla daha pes sesli nefes çalgısı. Ucunda armut biçiminde bir titreşim çanağı olan çalgı. 19. yüzyıl başlarında İtalya’da yapılmış, kısa süre sonra orkestraya katılmıştır.


Leave A Reply