I. Manuel Komnenos Kimdir?

0
Advertisement

I. Manuel Komnenos hayatı ve dönemi ile ilgili bilgiler

I. Manuel KomnenosI. Manuel Komnenos, Bizans imparatoru (İstanbul 1123-ay.y 1180). Hükümdarlık dönemi: 1143-1180 II. İoannes Kommeneos’un oğludur.

İki ağabeyinin ölmeleri üzerine veliaht oldu ve babasının ölümü üzerine Bizans tahtına çıktı (1143). Alman İmparatoru III. Konrad’ın yönetimindeki Haçlıları Anadolu’ya geçirdi. III. Konrad’ın Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesut’a yenilmesi ve Efes’ten geri dönmesi, iki imparatorun aralarını düzeltti (1147). Sicilya1 Kralı II. Roger’in Sicilya’da güçlenmesini istemeyen Venedikliler, Bizans ile birleşerek Korfu Adası’nın geriye alınmasında yardımcı oldular (1149). I. Manuel, İtalya’daki eski Bizans topraklarını yeniden el geçirmek için 1155’te Ancona’ya asker çıkardı ve Tarentum’a kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Ancak III. Konrad’dan sonra Alman tahtına geçen I. Fredrich Bar-barossa, Bizans ile olan antlaşmayı bozarak Venedik ile anlaştı. Norman kralı I. Guillaume de Venedik ile anlaşınca İtalya topraklarında Bizans karşısında güçlü bir birlik oluşturdu. Nor-manlar 1156’da Brindizi yakınlarında Bizanslıları yenilgiye uğrattılar. 1158′ de papanın da araya girmesiyle Bizanslılar, Normanlarla 30 yıllık bir barış antlaşması yaparak İtalya’yı boşalttılar.

1161’de Macarların elinden Dalmaçya, Bosna, Hırvatistan ve Sirmium’u aldı. Bu başarılar karşısında 1169’da Pisa, 1170’te de Cenova, Bizans ile antlaşmalar yapınca Venedik ile ilişkiler gerginleşti. Bu arada 1171′ de İstanbul’ da yaşayan Venedik, Sakız ve Midilli adalarını yakıp yıktı. Bu gerginlik 1177’ye kadar sürdü. Kilikya toprakları yeniden Bizans’a bağladı (1158). Antakya Haçlı Kontu Regiua-uld ve Küdus Kralı III. Boudouin de Bizans imparatorunun yüksek egemenliğini tanıdı. I. Manuel ile II. Kılıç Arslan 1162’de İstanbul’da buluştular, anlaşma sonunda karşılıklı yardım öngörüldü. Sonradan Manuel, Türkleri Anadolu’dan atmak için büyük bir Bizans Ordusu ile Denizli’ye kadar ilerledi. Myriokephalon mevkiinde yapılan savaşta Bizanslılar yenilgiye uğradılar (1176). Bu zaferle Türklerin Malazgirt Zaferi’nden bu yana Anadolu’da ilerleyişlerine yeni bir kapı açıyordu. I. Manuel’in giriştiği askeri seferler sonunda imparatorluk askeri ve mali yönden bir çöküntü içine girdi. İmparator savaşlarla dolu saltanatının son yıllarını İstanbul’da sessizlik içinde geçirdi.


Leave A Reply