İbn Fadlan Kimdir?

0

İbn Fadlan kimdir ve ne yapmıştır? İbn Fadlan hayatı, biyografisi, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi.

İbn Fadlan

İbn Fadlan; tam adı Ahmed Bîn Fadlan Bin Abbas Bin Reşid Bin Hammad (10. yy), Arap din bilgini ve gezgindir.

Abbasi halifesi Muktedir’in 921’de İdil Bulgar hükümdarına gönderdiği kurulun yolculuğunu anlatan yapıtıyla tanınır. Abbasi komutanı Muhammed bin Süleyman’ın kölesiydi. Halife Muktedir’in 921’de İdil Bulgar hükümdarına gönderdiği elçiler kurulunda yer aldı. Oradaki Müslüman fakihleri denetleme, halifenin mektup ve armağanlarını krala sunma görevini üstlendi. Döneminin ünlü bir bilgini, değerli bir diplomat ve dikkatli bir gezgin olarak kabul edilen İbn Fadlan’ın Risale adlı ünlü yapıtında İdil Bulgar ülkesi ve halkına ilişkin gözlemlerin yanı sıra yolculuğu sırasında gördüğü yerler ve kavimlerle ilgili önemli bilgiler vardır. Bunlar arasında, Maveraünnehir’de henüz devlet öncesi bir düzende yaşamakta olan Oğuz boylarına ilişkin gözlemleri önemli bir yer tutar. Yapıtın Arapça metni. Almanca çevirisi ve açıklamalarla birlikte Zeki Velidi Togan tarafından yayımlanmıştır (İbn Fadlan’s Reisebericht, 1939; İbn Fadlan’ın Seyahatnamesi).


Leave A Reply